Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» διοργανώνει τηνΤρίτη 24 Νοεμβρίου 2014, ώρα 12.30 μμ στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Βόνιτσας Ημερίδα και Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πράξης «Δράσεις για την Στήριξη και Κατάρτιση Ανέργων του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας».
Τα θέματα της εκδήλωσης είναι:
•-Ανάλυση της πορείας που είχε η Πράξη, 
•-Καταγραφή των αποτελέσματων αυτής, 
•-Παρουσίαση των μελετών που  πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Πράξης («ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ», «ΜΕΛΕΤΗ “PLACE MARKETING ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ PROMOTION GUIDELINES ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”)
•-Συζήτηση για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Πράξης από τους τοπικούς φορείς.
Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν μέλη των εταίρων της Σύμπραξης που είχε την ευθύνη της Πράξης. 
Από το Γραφείο Επικοινωνίας
της Α.Σ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
http://xiromeronews.blogspot.gr/