Με την Υφυπουργό Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Αγγελόπουλος για το ζήτημα της αναβίωσης των επιχειρηματικών μονάδων που εμφανίζουν ευνοϊκές προοπτικές να τίθεται στο επίκεντρο.

Η αναβίωση τέτοιων μονάδων, όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης, έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αν και μπορεί αυτές οι μονάδες να μην λειτουργούν, παρ’ όλα αυτά έχουν αξιοποιήσιμες κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Κύριος στόχος είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων παρεμβάσεων, προς την κατεύθυνση της γρήγορης επανεκκίνησης των δραστηριοτήτων αυτών των επιχειρήσεων, με τη βοήθεια και την στήριξη της πολιτείας.

Από την πλευρά της η Υφυπουργός επεσήμανε πως το βασικό σχέδιο του Υπουργείου είναι πρώτα και κύρια να εξεταστεί η δυνατότητα γρήγορης επανεκκίνησης τέτοιων επιχειρήσεων και να ετοιμαστούν επενδυτικές προτάσεις προς επενδυτές, ώστε να μπορέσουν  να αποτελέσουν βιώσιμες επιχειρηματικές μονάδες.

Παράλληλα, ο κ. Αγγελόπουλος έθεσε διάφορα θέματα, όπως η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τους παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους και η αποπληρωμή των επενδύσεων που έχουν ολοκληρωθεί, το απλοποιημένο νομικό πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων, ο εξορθολογισμός του υψηλού κόστους μεταποίησης και η λήψη μέτρων για μείωση ενεργειακού κόστους, καθώς και τα προβλήματα διαχείρισης στις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ).

Τέλος, τέθηκε και το μεγάλο ζήτημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε σχέση με τις μεγάλες υποδομές (οδικοί άξονες, σιδηρόδρομος), που πρέπει να ολοκληρωθούν και να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στη συνολική προσπάθεια ανάκαμψης της περιφερειακής αλλά και εθνικής οικονομίας.