Η 3η Δεκέμβρη έχει καθιερωθεί ως Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία και αποτελεί για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, ημέρα διατράνωσης των θέσεων και των αιτημάτων τους προς την Πολιτεία.

Αποτελεί επίσης, ημέρα για την Πολιτεία, τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και την κοινωνία των πολιτών να εστιάσουν την προσοχή τους στα αναφαίρετα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία έχει υπογραφεί από την Ελλάδας και τις περισσότερες χώρες παγκοσμίως αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και βασικό μέσο εφαρμογής της προώθησης των ίσων δικαιωμάτων, ευκαιριών και προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Η Πολιτεία οφείλει να διαχειριστεί την Σύμβαση ως «εργαλείο» για την αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία και την διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει υπογράψει με τον αντιπροσωπευτικότερο φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), το οποίο αποτέλεσε και πανελλαδική πρωτοβουλία, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου αμοιβαίας συνεργασίας για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που προάγουν την προσβασιμότητα, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης και γενικότερα τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.