Η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καταγγέλλει πως στο προτεινόμενο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τον Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό Δυτικής Ελλάδας αναφέρεται ο λιμένας Πατρών ως ελεύθερη ζώνη εμπορίου.

Ειδικότερα αναγράφεται: «χαρακτηρισμός του λιμένα Πατρών ως ελεύθερης ζώνης εμπορίου (εκτός από του Πλατυγιαλίου – Αστακού που ήδη λειτουργεί ως τέτοια) και ο συνολικός σχεδιασμός των λιμένων της Δυτικής Ελλάδας ώστε να λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση».

Καλούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να το αποσύρει και να υποβάλλει νέο σχέδιο προς διαβούλευση, ώστε στη συνέχεια να έλθει προς ψήφιση και έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είμαστε αντίθετοι και καταγγέλλουμε κάθε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις, καθώς υποστηρίζουμε κάθετα την άποψη πως το λιμάνι της Πάτρας είναι και θα παραμείνει δημόσιο και ανοικτό στους πολίτες.

Η συγκεκριμένη αναφορά γίνεται στο προτεινόμενο σχέδιο «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Τεύχος ΙΙ, Φάση Β1, Κεφάλαιο Γ’, άρθρο 15, σελίδα 41).

Η ενημέρωση από την Ομάδα Εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έγινε σήμερα κατά τη συζήτηση στην Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έπειτα από εισήγηση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα, με την παρουσία των μελετητών και εκπροσώπων του αρμόδιου Υπουργείου.

Από την Ομάδα Εργασίας κατατέθηκαν και άλλες σοβαρές παρατηρήσεις που καλείται το Υπουργείο να τις λάβει υπόψιν του πριν το προτεινόμενο Σχέδιο εισαχθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Εκ του γραφείου Τύπου της Περιφέρειας