Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10 0κτωβρίου) η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χαιρετίζει τον αγώνα που καθημερινά δίνουν τα ίδια τα άτομα με ψυχική αναπηρία και οι οικογένειες των ψυχικά πασχόντων και δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή της, στις ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζουν τόσο οι ίδιοι οι πάσχοντες, όσο και οι δικοί τους άνθρωποι.

Το χαμηλό εισόδημα, η αδυναμία εργασίας, η έλλειψη δομών που θα συμβάλλουν στη κινητοποίηση και δραστηριοποίηση των πασχόντων, η έλλειψη στεγαστικών δομών (π.χ. ξενώνες, διαμερίσματα φιλοξενίας ψυχικά πασχόντων κ.λπ.) που δύνανται να καλύψουν ασθενείς που στερούνται οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, η έλλειψη ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού στις δημόσιες ψυχιατρικές δομές, η έλλειψη νοσηλευτικών τμημάτων για ανήλικους (π.χ. ιατροπαιδαγωγικά κέντρα), είναι μερικά από τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των ψυχικά πασχόντων που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή μας.

«Είναι ευθύνη όλων μας η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πασχόντων, η ενίσχυση των υπαρχόντων, η εξέλιξη νέων ψυχιατρικών δομών, η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων στην κοινότητα και η διεκδίκηση νέων προγραμμάτων που αφορούν τα θέματα της ψυχικής υγείας. Μία διεκδίκηση που άλλωστε έχει ως θέσει ως προτεραιότητα και ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι πρόθυμη να σταθεί στο πλάι και να στηρίξει οργανωμένες δράσεις για την καλυτέρευση υπηρεσιών και ποιότητας ζωής των ατόμων με ψυχική υγεία» σημειώνει σε μήνυμά του ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Αντώνης Χαροκόπος.

 

http://www.aixmi-news.gr/