Ανακοινώνεται ότι το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου σύμφωνα με την υπ’αριθμόν 18/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει προβεί σε δημοσίευση Προκήρυξης για την κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή .

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου ή θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή στα γραφεία του θεάτρου και στη Διεύθυνση Χαρ.Τρικούπη 12 Τ.Κ.301 31,τηλ. 26410 21158 -46452, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 21/8/2015

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

H Περίληψη της Προκήρυξης έχει αναρτηθεί στο site του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου(www.dipethe-agriniou.gr)

29dytika.gr