Έπρεπε να περάσουν 16 μήνες από τη διαγωνιστική διαδικασία για να φτάσουμε τελικά στην υπογραφή για το μεγάλο έργο ύδρευσης των Παξών. Οι υπογραφές έπεσαν στις 15 Σεπτεμβρίου και πλέον περνάμε στην κατασκευαστική περίοδο.

Η δημοπράτηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαϊου 2014 και συμμετείχαν συνολικά 21 εταιρείες. Ανάδοχος των έργων αναδείχθηκε η εταιρεία ΔΙΟΛΚΟΣ με έκπτωση 37,96%. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο ΠΟΜΕΔΙ και στόχο έχουν την πλήρη κάλυψη των νησιών που υποφέρουν από την έλλειψη νερού ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η απόφαση αφορά τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης δυναμικότητας 900 μ3/ημ πόσιμου νερού, έργα επέκτασης και ενίσχυσης των υδραγωγείων, έργα ενίσχυσης των αποθεμάτων των υφιστάμενων λιμνοδεξαμενών Παξών, καθώς και την κάλυψη των δαπανών των απαλλοτριώσεων, των έργων αρχαιολογίας και σύνδεσης με τη ΔΕΗ.

Το κόστος του έργου έχει υπολογιστεί σε 13.000.000 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ). Ο χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών  είναι 32 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Εφόσον δεν έχουμε καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια των κατασκευών το έργο θα ολοκληρωθεί τον Μάϊο του 2018. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής – ΕΠΠΕΡΑΑ και το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στο έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κύρια έργα με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά στοιχεία τους:

Η εγκατάσταση αφαλάτωσης στην Κακή Λαγκάδα
— Μέθοδος αφαλάτωσης: Μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης (R.O.)
— Δυναμικότητα παραγωγής: 900 μ3/ημ. πόσιμου νερού

Τα έργα επέκτασης-ενίσχυσης υδραγωγείων που θα τροφοδοτούν 4 υφιστάμενες και 4 νέες δεξαμενές.
Κατασκευή δικτύου σωληνώσεων και 4 Δεξαμενών
α) Δεξαμενή Δ1 Αγ. Ισαύρου V =300 m3
β) Δεξαμενή Δ2 Γάιου V =300 m3
γ) Δεξαμενή Δ3 Αγ. Γεωργίου V =100 m3
δ) Δεξαμενή Δ4 Κατσιμάτικα V =100 m3
— Αντικατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίου Α2 στην Κακή Λαγκάδα
— Αγωγοί μήκους 9,8χλμ., Φ110mm έως Φ125mm

Τα έργα ενίσχυσης αποθεμάτων λιμνοδεξαμενών
α) Έργα ενίσχυσης της λιμνοδεξαμενής Κ. Λαγκάδας
— Το έργο συλλογής και μεταφοράς από ρέμα Λογγού προς Λιμνοδεξαμενή Κακής Λαγκάδας, στο οποίο περιλαμβάνονται :
— Υπόγειος διαφραγματικός τοίχος στο ρέμα με κουρτίνα τσιμεντενέσεων
— Δεξαμενή συλλογής νερού V=10.000 μ3, διαστάσεων 56 x 35 x 6μ.
— Αντλιοστάσιο Q0= 150 μ3/ωρ.
— Αγωγοί μεταφοράς L=3,6 χλμ., Φ400 mm έως Φ250 mm
— Το έργο συλλογής και μεταφοράς νερού από περιοχή Μυρτιάς προς Λιμνοδεξαμενή Κακής Λαγκάδας, στο οποίο περιλαμβάνονται :
— Τρεις υδρογεωτρήσεις τροφοδοσίας της υφιστ. δεξαμενής Τζίλιου
— Αντλιοστάσιο Τζίλιου Q0= 50 μ3/ωρ.
— Αγωγοί μεταφοράς L=2,0 χλμ., Φ200 mm έως Φ110 mm

β) Έργα ενίσχυσης της λιμνοδεξαμενής Λάκκας
— Στο έργο συλλογής και μεταφοράς από ρέμα Λάκκας προς Λιμνοδεξαμενή Λάκκας περιλαμβάνονται :
— Υπόγειος διαφραγματικός τοίχος με κουρτίνα τσιμεντενέσεων
— Δεξαμενή συλλογής νερού V=5.000 μ3, διαστάσεων 35 x 31 x 5μ.
— Αντλιοστάσιο Q0= 150 μ3/ωρ.
— Αγωγοί μεταφοράς L=530 μ. Φ200 mm και Φ400 mm

Στα έργα περιλαμβάνονται ακόμα τα έργα συνδέσεων με τα υφιστάμενα έργα ύδρευσης του νησιού, όπως επίσης και η δοκιμαστική και κανονική λειτουργία της Εγκατάστασης Αφαλάτωσης και η εκπαίδευση προσωπικού.

 

Home