Χαιρετίζω την προσπάθεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την αναβάθμιση του Συστήματος Υγείας. Πιστεύω ότι στελέχη έμπειρα από την περιφέρεια και την 6η ΥΠΕ, χωρίς μεμψιμοιρίες και εγωισμούς μπορούν να βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή.

Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας και μέσα από τα λάθη μας και τα σωστά μας μπορούμε να πάμε παραπέρα την υγεία.

Πέρασαν οι εποχές των «μεγάλων έργων», χρειάζονται απλές παρεμβάσεις κτιριακές, μηχανολογικές στα Κ.Υ. τα οποία έχουν εγκαταλειφτεί από χρόνια . Παρεμβάσεις για την ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και το προσωπικό των Κ.Υ.

Περιφερειακοί σύμβουλοι γνωρίζουν τα προβλήματα του Κ.Υ.Αιτωλικού:

1. Στοιχειώδεις παρεμβάσεις στο χώρο εργασίας μας.

2.Έλλειψη προσωπικού (Νοσηλευτικό, Διοικητικό)που λιμνάζει σε γραφεία άσχετα με την ειδικότητά τους

3.Καλλύτερη διασύνδεση των φορέων υγείας (Κ.Υ.-Νοσοκομεία-ΕΚΑΒ)

Πιστεύοντας στην καλή συνεργασία της Περιφέρειας, 6ης ΥΠΕ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι προσπάθειες όλων   θα βοηθήσουν στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες

Με τιμή

Ο Δ/ντης Κ.Υ. Αιτωλικού

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης

 

aixmi-news.gr