Από το γραφείο του Αντιδημάρχου Σπ. Καρβέλη γίνεται γνωστό ότι  η πληρωμή των  Προνοιακών επιδομάτων διμήνου  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016   για τους δικαιούχους του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου,  αρχίζει από την ΤΡΙΤΗ 17/01/2017.