Στο πλαίσιο των συστηματικών και εντατικών ελέγχων που πραγματοποιεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  αναφέρουμε ότι  σε γενόμενους αλιευτικούς ελέγχους από στελέχη της υπηρεσίας μας απογευματινές ώρες της 25-12-2015 στην ιχθυόσκαλα Πατρών ευρέθησαν και κατασχέθηκαν:

Α. Ποσότητα τριαντα πεντε (35) κιλών είδους «Τσιπούρα» μικρού μεγέθους με μέση διάσταση  13 εκατοστά (Επιτρεπόμενη διάσταση 20 εκατοστά) αγνώστου ιδιοκτήτη.

Β.Ποσότητα ενενήντα οκτώ (98) κιλών είδους «Μαρίδα» αγνώστου ιδοκτήτη.

Γ. Ποσότητα επτα (07) κιλών` είδους «Αθερίνα» αγνώστου ιδιοκτήτη.

Δ.Ποσότητα επτα (07) κιλών είδους «Λαυράκι» αγνώστου ιδιοκτήτη Ε.Ποσότητα επτα (07) κιλών είδους «Λιθρίνι» αγνώστου ιδιοκτήτη. Ολα τα ανωτέρω στερούνταν παραστατικών εμπορίας και προβλεπόμενης σήμανσης.

Τα κατασχεθέντα αλιεύματα συνολικής ποσότητας εκατον πενήντα τεσσάρων (154) κιλών θα διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.

 

tempo24.gr