1. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που απέστειλε προς τα τοπικά Μ.Μ.Ε. ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Γ.Σιαμαντάς,συνέρχεται αυτή την Τετάρτη με τη μορφή του κατεπείγοντος,το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας στις 19.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη.
  1. Τροποποίηση της με αριθ. 228/2015 απόφασης Δ.Σ. περί : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Δήμου Ναυπακτίας, και Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α.) – Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών & Μελετών (Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.) με θέμα «Τεχνικογεωλογική μελέτη του οικισμού Κάτω Κλεπά του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και παρακολούθηση της Γεωτεχνικής μελέτης αποκατάστασης της πρόσφατης κατολίσθησης». (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς)
  2. Τροποποίηση της με αριθ. 229/2015 απόφασης Δ.Σ. περί: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ναυπακτίας με θέμα «Διερευνητικές γεωτρήσεις και μελέτες για την αντιμετώπιση της κατολίσθησης στη Κλεπά του Δήμου Ναυπακτίας» (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς)
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
  4. Προμήθεια καυσίμων. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
  5. Διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της 444ης επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου & έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Ράπτης).
  6. Διοργάνωση Συνεδρίου για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Ράπτης).
  7. Έγκριση εγγραφών- επανεγγραφών, νηπίων- βρεφών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. (εισηγητής κ. Ράπτης).
  8. Τροποποίηση κανονιστικής απόφασης Δ.Σ. αρ.362/2014, περί «Οργάνωσης & προϋποθέσεις λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου. (Εισηγ. κ. Σύψας).

  Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα: Για το 1ο και 2ο θέμα: Επειδή είναι ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα η γεωτεχνική μελέτη και οι γεωτρήσεις για την αντιμετώπιση της κατολίσθησης στη  Κλεπά.  Για το 3ο θέμα :Λόγω της ανάγκης  επειγουσών δαπανών. Για το 4ο θέμα: Επειδή  η σύμβαση   του αναδόχου λήγει την 30/09/2015 . Για το 5οθέμα: Λόγω του γεγονότος ότι η επιβεβαίωση άφιξης των ξένων αποστολών που θα συνυπογράψουν το πρωτόκολλο συνεργασίας της δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού δικτύου πόλεων με έδρα τη Ναύπακτο ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει και εύλογο χρονικό διάστημα για τη διαδικασία των αναθέσεων που αφορούν τις εκδηλώσεις. Για το 6ο θέμα: Διότι ως τις 21/09/2015 δεν υπήρχε επιβεβαίωση για τη συμμετοχή όλων των εισηγητών με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταρτιστεί το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου. Για το 7ο θέμα : Διότι  οι παιδικοί σταθμοί  ήδη έχουν ξεκινήσει την λειτουργία  τους και υπάρχει άμεση ανάγκη εγγραφής κλπ των νηπίων-βρεφών. Για το  8ο θέμα: Λόγω των μικρών χρονικών περιθωρίων που υπάρχουν για την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης.

  www.nafpaktianews.gr