Λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος της Δ.Ε.Υ.Α Αγρινίου η υπηρεσία θα παραμείνει κλειστή για το κοινό στις 12-13- 14 Ιανουαρίου 2016.

Οι διατραπεζικές συναλλαγές μέσω ΔΙΑΣ θα υλοποιούνται κανονικά.