Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου με αφορμή επιστολή δημότη η οποία αναφέρεται σε ακάλυπτο φρεάτιο στην περιοχή του Λιμανιού, σημειώνει ότι:

Σε πολλά σημεία έχουν παρατηρηθεί επανειλημμένα περιστατικά κλοπής από αγνώστους μεταλλικών μερών (σχάρες) οι οποίες καλύπτουν φρεάτια. Η αντικατάστασή τους έχει γίνει τις περισσότερες φορές άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ωστόσο και πάλι αφαιρέθηκαν με τον ίδιο τρόπο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί φρεάτιο στην περιοχή του Λιμανιού, του οποίου η κάλυψη έχει αντικατασταθεί δύο φορές μέχρι σήμερα.

Ο Δήμος Μεσολογγίου απευθύνει έκκληση για την διαφύλαξη των προστατευτικών σχαρών, αφού η παράνομη αφαίρεσή τους πέρα από το κόστος, μπορεί να προκαλέσει ακόμη και ατύχημα ή τραυματισμό σε πεζούς και ποδηλάτες που διέρχονται από το σημείο.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι για αντίστοιχα περιστατικά, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται άμεσα στις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να λαμβάνονται έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα.

 

aixmi-news.gr