Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, αποφασίστηκε να χρηματοδοτηθούν εκατόν πενήντα (150) Δήμοι της χώρας με 9 εκατ. ευρώ για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου επιχορηγείται με 40.000 ευρώ από τη συγκεκριμένη δράση, η οποία αποσκοπεί κυρίως στην καλύτερη ενοποίηση των διαφόρων τρόπων αστικής κινητικότητας και δίνει έμφαση στον πολίτη και στην προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά μετακίνησης. Κατ’ επέκταση, στο χέρι του Δήμου είναι πλέον η διαμόρφωση αυτών των συνθηκών που θα συμβάλουν στην επιτυχία του προγράμματος.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»