Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι την Κυριακή 15 Μαΐου 2016, κατά το χρονικό διάστημα από 09:45 έως 11:30, για την ασφαλή διεξαγωγή του 6ου Λαϊκού Δρόμου « Άγιος Αρτέμιος »,  θα  πραγματοποιηθούν οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις :

• Σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στις οδούς Κυριαζή, Επισκοπής, Αγγελοκάστρου, Πλατεία Δοκιμίου, ανώνυμες οδούς Δοκιμίου, παράπλευρη οδό αρδευτικής διώρυγας προς Λεύκα, οικισμός Βελούχι και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία στα προαναφερόμενα σημεία θα διεξάγεται με εκτροπή των οχημάτων μέσω παρακαμπτηρίων οδών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δύναται να παραταθούν χρονικά για μικρό διάστημα ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα.