Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί στην παγκόσμια κοινότητα ως ημέρα της γυναίκας. Η συγκεκριμένη ημέρα δεν είναι μόνο «γιορτή» αλλά υπενθύμιση ότι, πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα στην κατεύθυνση της ισότητας και να  βοηθήσουμε τη γυναίκα να διεκδικήσει τα δικαιώματά της στη ζωή και να αποκτήσει τον σεβασμό και τη θέση που δικαιούται στην κοινωνία μας. Ως Δήμος στηρίζουμε και προωθούμε κάθε πρωτοβουλία που έχει ως στόχο τη γυναικεία καταξίωση στην τοπική κοινωνία, διευρύνουμε την συμμετοχή και κυρίως προσπαθούμε να ενισχύσουμε τον ρόλο και την παρουσία της γυναίκας στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.