κ. Δήμαρχε, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.Έχουν παρέλθει ήδη τρεις (3) μήνες (8/9/2016) από την έγκριση του προγράμματος Άθληση για όλους (Π.Α.γ.Ο.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το Δήμο Μεσολογγίου, με φορέα υλοποίησης το Πνευματικό Κέντρο. Ερωτάται ο Πρόεδρος του Π.Κ.:

α) Προτίθεστε να υλοποιήσετε το εν λόγω πρόγραμμα στο οποίο θα απασχοληθούν και τέσσερις (4) πτυχιούχοι φυσικής αγωγής και πότε;

β) Εάν ναι, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, τη στιγμή κατά την οποία άλλοι Δήμοι της περιοχής (Ναυπακτία, Λευκάδα) υλοποιούν δέκα (10) διαφορετικές δράσεις μέσα απ’ αυτό;

2.Με τις υπ’ αριθ. 181 και 182/6-12-2016 αποφάσεις σας, κύριε Δήμαρχε, προχωρήσατε σε ανάθεση εργασιών – μετά από πρόσκληση διαπραγμάτευσης – για αποκατάσταση οδοποιίας στις Δημοτικές Ενότητες Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Οινιαδών. Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Αντιδήμαρχος Έργων, τι ακριβώς αφορούν οι εν λόγω αναθέσεις, ποιο το συγκεκριμένο αντικείμενο των έργων και ποιο το ύψος της συγκεκριμένης δαπάνης;
3.Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καταρτίζει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεών του για το έτος 2017. Το 2016 υλοποίησε σε όλη τη χώρα έργα – μέχρι 100.000 ευρώ – συνολικού ύψους 4,8 εκατ. ευρώ σε συνεργασία με τα κατά τόπους Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μεσολογγίου δε υπέβαλλε καμία πρόταση για το 2016. Ποια η ετοιμότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για υποβολή πρότασης στο προαναφερθέν πρόγραμμα και πώς αυτό ιεραρχεί τις προτεραιότητές του για το 2017; 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Π. Παπαδόπουλος

Δ. Κοκοτός