Ο Δήμαρχος Ιερής πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος και η εντεταλμένη Σύμβουλος Ευαγγελία Τσέλιου – Παναγοδήμου, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς το Κορδόσειο Κοινωφελές Ίδρυμα Νεοχωρίου Οινιάδων για την δωρεά σημαντικής ποσότητας τροφίμων προς κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Για τον ίδιο λόγο, ευχαριστούν επίσης τις επιχειρήσεις «NESTLEHELLASA.E.», «ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΟΣ. ΠΑΝ. ΔΑΚΟΣ   Α.Β.Ε.Ε», «ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ Βασιλόπουλος Α.Ε.», που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Δήμου για συνεργασία στην συγκέντρωση τροφίμων.

 

http://www.aixmi-news.gr/