Η Διοίκηση του Σωματείου Χειριστών Βοηθών Λιπαντικών Εκσαπτικών Ανυψωτικών Μηχανημάτων έργου Μεσολογγίου ενημερώνει τα μέλη που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφωρτωτών ότι μπορούν να παραλάβουν τις Βεβαιώσεις τους από τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 κατά τις πρωινές ώρες 9:00 μέχρι 13:00 και τα απογεύματα 19:00 μέχρι 21:00 για τις ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή στα γραφεία του Σωματείου στο Εργατικό Κέντρο Μεσολογγίου.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ – ΒΟΗΘΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΕΚΣΑΠΤΙΚΩΝ – ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΩΝ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ