Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναύπακτου Α. Φράγκος προσκαλεί τα μέλη του Δ.Σ. την Τρίτη 10-05-2016 και ώρα 17:00 να προσέλθουν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση εξοδολογίου εκτός έδρας μετακίνησης και διαμονής κλιμακίου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

2. Αναμόρφωση πιστώσεων

3. Δέσμευση πιστώσεων

aixmi-news.gr