Πρωτοβουλία δημιουργίας γραφείων τουριστικής ανάπτυξης και προώθησης τοπικών προϊόντων από τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Ι.Π. Μεσολογγίου. Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Το Μεσολόγγι, όπως και ολόκληρη η χώρα, πασχίζει να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες, που έχει επιφέρει η οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών. Τα μέλη της Διοίκησης του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου, αποφάσισαν, πως η πρώτη αναπτυξιακή διέξοδος, που δύναται να αποτελέσει έναν δυνατό οικονομικό πυλώνα για την πόλη, είναι ο τουρισμός.

Το Μεσολόγγι, χάρις στην πλούσια ιστορική κληρονομιά του και δεδομένης της μοναδικής φυσικής ομορφιάς του, αποτελεί πρόσφορο έδαφος για τουριστική αξιοποίηση, η οποία με τη σειρά της θα ενισχύσει την οικονομία του.

Σε ένα από τα πιο σημαντικά Συμβούλια στην ιστορία του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, τα μέλη της Διοίκησής του, αναγνωρίζοντας πως στο Μεσολόγγι ο τουρισμός αποτελεί έναν παρακμάζον κλάδο, στον οποίο δεν έχει δοθεί η κατάλληλη βαρύτητα ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί, συμφώνησαν στην ανάγκη οργάνωσης μιας τουριστικής στρατηγικής, με συγκεκριμένους στόχους και κατανομή αρμοδιοτήτων, που θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά της.

Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, κ. Βασίλη Σπυρόπουλου, αποφασίστηκε η δημιουργία Γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης, με υπεύθυνο τον Γενικό Γραμματέα, κ. Κωνσταντίνο Πασιόπουλο, συνεπικουρούμενο από τον ταμία, κ. Κωνσταντίνο Κουτσαγγέλη και τα μέλη του Δ.Σ. κ. Θεμιστοκλή Μούρκα και κ. Κασσαβέτη Γεώργιο. Το γραφείο θα είναι αρμόδιο για την καταγραφή στοιχείων, που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή, θα μεριμνά για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της πόλης και θα παρέχει άμεση και πληρέστατη ενημέρωση στους επισκέπτες.

Άλλος ένας άμεσος στόχος του συλλόγου είναι η προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων. Η πλούσια γη της περιοχής του Μεσολογγίου, καθώς και ο φημισμένος υγροβιότοπος της λιμνοθάλασσάς του, παράγουν ποικιλία αγαθών. Επιδίωξη, λοιπόν, είναι η ανάδειξη των εκλεκτών τοπικών μας προϊόντων, η πιστοποίησή τους και εν συνεχεία η λήψη πρωτοβουλιών για την προώθησή τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Το γεγονός αυτό, όχι μόνο θα επιφέρει οικονομικά οφέλη στην πόλη, αλλά θα ενισχύσει, παράλληλα, την τουριστική ταυτότητα της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό και μετά από εισήγηση του Προέδρου, κ. Βασίλη Σπυρόπουλου, αποφασίστηκε η δημιουργία Γραφείου Προβολής και Προώθησης Τοπικών Προϊόντων, με υπεύθυνο τον κ. Πέτρο Παραγυιό, συνεπικουρούμενο από την αντιπρόεδρο, κ. Κατερίνα Γερασίμου και την αναπληρώτρια Γεν. Γραμματέα, κ. Μαργαρίτα Κοσσόβα.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος προγραμματισμός και σχεδιασμός των Γραφείων Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής και Προώθησης Τοπικών Προϊόντων, ώστε να υλοποιηθούν άμεσα συντονισμένες δράσεις και ενέργειες, που θα προάγουν την ανάπτυξη της πόλης.

ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

Homepage