Από αύριο Τετάρτη, όπως έχουμε επισημάνει, αλλάζουν όλες οι χρεώσεις, λόγω της αύξησης του ΦΠΑ. Ετσι, από την 1 Ιουνίου 2016 (ώρα 00:01) και η Ολυμπία Οδός αναπροσαρμόζει τα τέλη διοδίων λόγω της αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%. Με την αναπροσαρμογή αυτή, προκύπτει αύξηση 0,10 € σε μεμονωμένες κατηγορίες οχημάτων και σταθμούς διοδίων.
www.driveandtravel.gr