Σε λειτουργία έχουν τεθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, τα νέα χειροκίνητα σάρωθρα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών καθαρισμού των πεζοδρόμων και πεζοδρομίων καθώς επίσης των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

Η χρήση των σαρώθρων έχει ξεκινήσει δοκιμαστικά από τους κεντρικούς χώρους του Μεσολογγίου, ενώ άμεσα θα επεκταθεί τόσο σε όλη την πόλη, όσο και στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες Αιτωλικού και Οινιαδών
Screenshot_1294

aixmi-news.gr