Με στόχο την ενίσχυση της τοπικής αγοράς αλλά και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής, η Equal Society σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, το Δήμο Αγρινίου, την Τριχωνίδα Α.Ε., την Ένωση Αγρινίου, το  Σύνδεσμο Υδατοκαλλιεργητών Νομού Αιτωλοακαρνανίας, την Ένωση Ξενοδόχων  Νομού Αιτωλοακαρνανίας, την Ένωση Επαγγελματιών Εστίασης & Αναψυχής Νομού Αιτωλοακαρνανίας, το  Σύλλογο Κρεοπωλών Αγρινίου, το  Σύλλογο  Αρτοποιών Αγρινίου & περιχώρων, τον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου και τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Μεσολογγίου, αναμένεται να πλάσουν ένα ξεχωριστό σήμα ανάδειξης της γαστρονομικής ταυτότητας της Αιτωλοακαρνανίας και των παραδοσιακών επαγγελμάτων της περιοχής.

Η σύμπραξη κορυφαίων ενώσεων και οργανισμών της περιοχής αναμένεται να δημιουργήσει ένα ευρηματικό σήμα ποιότητας τοπικών προϊόντων υπό τον τίτλο «ΑΙΤΩΛΩΝ & ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΓΑΙΑ» που θα αγκαλιάζει της μεταποιητικές επιχειρήσεις προβάλλοντας τες ως ενιαία ομάδα, ως BRAND το νομό και τον τόπο.

Θεωρείται βέβαιο πως δημιουργώντας μια κοινή παραγωγική ταυτότητα για το νόμο Αιτωλοακαρνανίας, αναδεικνύοντας και προβάλλοντας τα ενδογενή χαρακτηριστικά του, ενεργοποιώντας συνεργασίες και συμμαχίες θα ενισχυθεί σημαντικά η εξωστρέφεια των τοπικών προϊόντων και κατά συνέπεια θα ενδυναμωθεί  η τοπική οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι Αιτωλοακαρνανικες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους τυποποίησης τροφίμων & ποτών και που ενδιαφέρονται να προβάλουν τα προϊόντα τους και να συμμετέχουν στο  σήμα ποιότητας να επικοινωνήσουν σχετικά με τον κο. Ρόμπολα Γεώργιο, υπεύθυνο Διοργάνωσης & συντονισμού της Δράσης,   στο Τηλ: (+30)26410 – 74531.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται κάτω από την ομπρέλα του Τοπικού Ολοκληρωμένου Προγράμματος «Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, από τις παραδοσιακές τεχνολογίες στα νέα επαγγέλματα» στο πλαίσιο της δράσης 2.3..

http://www.aixmi-news.gr/