Διαβούλευση για το κυκλοφοριακό ξεκινάει στη Ναύπακτο, αναμένοντας περισσότερο πιεστικές συνθήκες τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ο διάλογος ξεκινάει αύριο Τετάρτη  και ώρα   18:30   στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία, όπου καλείεται η Επιτροπή Διαβούλευσης, σε τακτική συνεδρίαση  με θέμα:

Προτάσεις για την επίλυση κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης και για τις θερινές κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την  18-2-2016   ημέρα Πέμπτη   και  ώρα  18:30 , οπότε θεωρείται  σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

 

http://sinidisi.gr/