Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας την εξουσιοδότηση των κρατών μελών, ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), καθώς και για την Γενική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά (CETA), και την Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών (TISA). Η διαπραγμάτευση των εν λόγω συμφωνιών γίνεται υπό καθεστώς έλλειψης διαφάνειας, και δεν συνάδει με τις Ευρωπαϊκές αξίες της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Περισσότεροι από 40 Δήμαρχοι και εκπρόσωποι τοπικών αρχών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ισπανικής εκστρατείας «No al TTIP», του Ευρωπαϊκού Δικτύου ενάντια στην TTIP καθώς και του Δημοτικού Συμβουλίου της Βαρκελώνης. Επιπλέον περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι κοινωνικών κινημάτων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, σωματείων εργαζομένων, ομοσπονδιών ταξί, οργανώσεων αγροτών καθώς και πολιτικές οργανώσεις και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παραβρέθηκαν στην διήμερη Πανευρωπαϊκή Συνάντηση Ελευθέρων Ζωνών από τις εμπορικές συμφωνίες TTIP, CETA&TISA. Το πρώτο βήμα προς ένα μεγάλο κίνημα των τοπικών αρχών της Ευρώπης.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί την πρώτη με ευρύ φάσμα συμμετοχών  με κοινό στόχο, την υπεράσπιση της τοπικής δημοκρατίας από τα συμφέροντα και τα κέρδη των πολυεθνικών εταιριών και κατέληξε στην συν υπογραφή της κοινής Διακήρυξης της Βαρκελώνης η οποία απαιτεί την διακοπή των διαπραγματεύσεων των TTIP και TISA και την μη επικύρωση της CETA.

Τι σημαίνουν οι Συμφωνίες TTIP και CETA για την αγροτική παραγωγή και την ασφάλεια των τροφίμων – Ποιες ευρωπαϊκές αξίες διακυβεύονται:

 

 • Κατάργηση της αρχής της προφύλαξης  που σημαίνει Κατάργηση όλου του κανονιστικού θεσμικού πλαισίου, που συνδέεται με την αρχή της προφύλαξης.

 

Στην Ε.Ε., μια εταιρία πρέπει να αποδείξει ότι ένα προϊόν είναι ασφαλές για να το κυκλοφορήσει στην αγορά. Στις Η.Π.Α. συμβαίνει το ανάποδο: το κράτος πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν είναι επικίνδυνο για να μπορέσει να το αποσύρει από την αγορά…

 1. Προώθηση των εταιρικών προνομίων που σημαίνει ότι στη διένεξη του κράτους με την εταιρεία – αν περάσει η CETA ή αν ισχύσει η TTIP- θα υπερτερεί το συμφέρον της εταιρείας, δηλαδή θα καταργείται η εθνική ανεξαρτησία.
 1. Κατάργηση ΠΟΠ προϊόντων και προϊόντων με Γεωγραφική Ένδειξη (ΓΕ) –π.χ.   τυρί φέτα. Η CETA περιλαμβάνει την κατάργηση της προστασίας με συγκεκριμένες προδιαγραφές και γεωγραφικές ενδείξεις.

Τι αλλάζει στη σχετική νομοθεσία

 

 • Θα καταργηθεί όλο το κανονιστικό θεσμικό πλαίσιο (κοινοτικό και εθνικό) που έχει σχέση με όλα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1. TTIP, Το κεφάλαιο που διέρρευσε πάνω στην “ρυθμιστική συνεργασία” επιβεβαιώνει ότι θα υπάρξουν επιθέσεις εναντίον της δημοκρατίας και του δημοσίου συμφέροντος

 

 1. Mε τη δημιουργία του ISDS (ιδιωτικό δικαστήριο), κατοχυρώνεται η δυνατότητα μιας εταιρίας να μηνύει ένα κράτος με ευνοϊκούς όρους σε ένα παράλληλο δικαστικό σύστημα, όταν θεωρεί πως αυτό αποτυγχάνει να τηρήσει τους όρους της ΤΤΙP. Αυτές οι αγωγές θα εξετάζονται μυστικά από ειδικά δικαστήρια (και όχι δημόσια) τα οποία θα αποζημιώνουν τις εταιρίες από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, από τα λεφτά των φορολογουμένων.

Επιπτώσεις στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα

  1. Αλλάζει όλο το σύστημα παραγωγής (καλλιέργεια φυτών και εκτροφή των ζώων και ιχθυοκαλλιέργεια), που σημαίνει ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών, ορμονών, ΓΤΟ, απόρριψη φυτικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων.

 

 • Αλλάζει όλο το σύστημα παρασκευής και διακίνησης των τροφίμων: με την κατάργηση της αρχής της προφύλαξης και με την κατάρτιση των προδιαγραφών για τα τρόφιμα μόνο από την εταιρεία, η έννοια της εταιρικής ευθύνης καταργείται και παραμένει-υφίσταται μόνο η ευθύνη της εταιρείας.

Επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών

Πρόκληση βλάβης στην υγεία των καταναλωτών από την κατανάλωση αγροτικών προϊόντων-τροφίμων, τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά. Μόνο αφού προκύψουν τέτοιες βλάβες, πρέπει να αποδειχθεί ότι ευθύνεται η εταιρεία και όχι ότι ευθύνεται π.χ. ο έμπορος, ή ο ίδιος ο καταναλωτής που δεν συντήρησε σωστά το τρόφιμο. Για  τις βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό που θα εμφανιστούν μετά από χρόνια, δεν προβλέπεται απόδοση ευθύνης.

Επιπτώσεις στο περιβάλλον

 1. Υποβάθμιση των εδαφών. Η αύξηση του εμπορίου και η αύξηση του βιοτικού επιπέδου στις αναπτυσσόμενες χώρες θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής με όρους μονοκαλλιέργειας (στον όρο περιλαμβάνεται και η εκτροφή των ζώων) με συνέπεια στην υποβάθμιση της σύστασης των εδαφών και τελικά στην ερημοποίηση ολόκληρων εκτάσεων.
 2. Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα. Η εμπορία του γενετικού υλικού (ΓΤ σπόρων ή υβριδίων ζώων και πτηνών) από ελάχιστες εταιρείες θα καταργήσει τους φυσικούς σπόρους και τις αυτόχθονες φυλές ζώων.
 1. Ρύπανση αποδεκτών. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων θα προκαλέσει ρύπανση των εδαφικών και υδατικών αποδεκτών.

Κατάργηση προσωπικών δεδομένων

Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου θα υποχρεούνται να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των πολιτών στο διαδίκτυο  και να τις καταδίδουν αν θεωρήσουν πως κάποιος είναι ύποπτος για παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Καταργείται έτσι η αρχή των προσωπικών δεδομένων που θεμελιώνει την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τέλος, τα εργατικά δικαιώματα στην Ε.Ε. εναρμονίζονται με αυτά στις Η.Π.Α., το οποίο σημαίνει πλήρη κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και του δικαιώματος στο συνδικαλισμό στην Ε.Ε. καθώς αυτά θεωρούνται φραγμοί για το εμπόριο.

Ταυτόχρονα, με βάση τη μελέτη άλλων αντίστοιχων εμπορικών συμφωνιών, όπως ήταν η NAFTA στη Βόρεια Αμερική, η απελευθέρωση του εμπορίου θα σημάνει την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α.

«Θέση μας είναι πως η διαφάνεια δεν θα πρέπει να θυσιάζεται προς όφελος του εμπορικού απορρήτου. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό ρόλο.

Η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και η έξοδος από την οικονομική κρίση απαιτεί πολιτική λύση.  Θεωρούμε πως οι θεμελιώδεις αρχές της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, καθώς και του σεβασμού των δικαιωμάτων, θα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα κάθε πολιτικής της Ευρώπης. Η νέα γενιά εμπορικών συμφωνιών είναι αμφίβολο αν λειτουργεί προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον η Ευρώπη θα πρέπει να υποστηρίξει την οικονομία της ενισχύοντας παράλληλα τα κοινωνικά, εργασιακά, και περιβαλλοντικά δικαιώματα και όχι αποκλειστικά μέσω της διεύρυνσης του ελεύθερου εμπορίου». 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ

 1. ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ να δηλώσει την αντίθεσή της στις υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες TTIP, CETA και TISA αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων, τη δημοσιοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων και την έναρξη ενός νέου ανοιχτού διαλόγου για τη βελτίωση του εμπορίου που θα βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας και της δημοκρατίας;
 1. ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ:  

α} ΝΑ  ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ  ενώνοντας τη φωνή του  με τους υπογράφοντες τη διακήρυξη της Βαρκελώνης για την διακοπή των διαπραγματεύσεων των TTIP και TISA  και την μη επικύρωση της CETA

β} ΝΑ  ΚΗΡΥΞΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ (FREE ZONE) – ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ TTIP, CETA και TISA

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ