Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 4-10-2015, η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τον Απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως 31 Αυγούστου 2015, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

Ο δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος ανέπτυξε τον απολογισμό του πρώτου χρόνου θητείας της δημοτικής αρχής σε άξονες δράσης οι οποίοι αφορούσαν την Καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, την Τεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Δόμησης, την Κοινωνική Μέριμνα και Προστασία, τον Πολιτισμό, την Παιδεία και τον Αθλητισμό, την Ανάπτυξη, την ΔΕΥΑΜ και τέλος τον Οικονομικό και Διοικητικό τομέα.

Μιλώντας για την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, ο Νίκος Καραπάνος σημείωσε πως η προσπάθεια που έχει καταβληθεί από τη διοίκηση και τους εργαζομένους έχει ορατά και διαπιστωμένα από τους πολίτες αποτελέσματα σε κάθε δημοτική ενότητα. Με την αποτελεσματική αποκομιδή απορριμμάτων, τη στήριξη των εργαζομένων του τομέα, την επανακυκλοφορία τριπλάσιου στόλου οχημάτων, την εξυγίανση κοιμητηρίων και της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Στον τομέα εκτέλεσης τεχνικών έργων, η δημοτική αρχή κλήθηκε ουσιαστικά να συνεχίσει το πρόγραμμα της απερχόμενης διοίκησης του Δήμου, παρεμβαίνοντας ταυτόχρονα σε ανάγκες υποστήριξης υπηρεσιών καθώς και νέου προγραμματισμού έργων.

Για την Κοινωνική Μέριμνα και Προστασία ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου αναφέρθηκε στα οφέλη των προγραμμάτων του Ελάχιστου Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος (ύψους 2.000.000 ευρώ), του Επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για την τοπική κοινωνία καθώς και όλων των ενεργών δομών του Δήμου οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία προς όφελος των συνδημοτών που έχουν ανάγκη υποστήριξης.

Πολιτισμός, αθλητισμός και παιδεία, αποτελούν παραδοσιακές αξίες, για τις οποίες η δημοτική αρχή παρουσίασε ένα ιδιαίτερα αξιόλογο έργο, με την διοργάνωση επιτυχημένων Εορτών Εξόδου, του Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου, την υποστήριξη πλήθους αξιόλογων εκδηλώσεων από φορείς και συλλόγους, την επιτυχημένη διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων καθώς επίσης την πολύ καλή λειτουργία δομών όπως το ΚΔΑΠ, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και οι παιδικοί σταθμοί.

Ο τομέας της Ανάπτυξης όπως τόνισε ο Νίκος Καραπάνος απαιτεί συντονισμένο και ρεαλιστικό σχεδιασμό δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ανήκει η λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου η οποία έχει περιέλθει πλέον στο Δήμο, η σύνταξη μελέτης ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδιασμού του Λιμανιού, η καταλυτική παρέμβαση και παρουσία του Δήμου στην διοίκηση της Μαρίνας Α.Ε., η έγκριση μελετών για απαραίτητες παρεμβάσεις στην λιμνοθάλασσα, η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση και η προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προγράμματος I.C.E.

Εκτενής αναφορά, έγινε στο ζήτημα της ΔΕΥΑΜ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τέλος η εισήγηση του Δημάρχου ολοκληρώθηκε με τα αποτελέσματα του έργου που παρήχθη στον διοικητικό και κυρίως τον οικονομικό τομέα του Δήμου.

Με τους ποσοστιαίους δείκτες των δαπανών να έχουν μειωθεί σε όλους τους τομείς έως και 65% (με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τα καύσιμα, τα αναλώσιμα υλικά και τις επισκευές του μηχανικού εξοπλισμού), όπως είπε ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου, το οικονομικό «νοικοκύρεμα», η αποκατάσταση της αξιοπιστίας και η διαφάνεια είναι πλέον η αναμφισβήτητη νέα πραγματικότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση, λειτούργησε ο εξορθολογισμός του συστήματος προμηθειών, η καταγραφή και διασταύρωση των πραγματικών αναγκών των υπηρεσιών και η εφαρμογή νέου συστήματος διαχείρισης.

Σε ότι αφορά το χρέος του Δήμου, έτσι όπως αυτό είχε παρουσιασθεί στο απολογισμό των 100 πρώτων ημερών της νέας δημοτικής αρχής ανερχόμενο σε 5.271.613, διαμορφώθηκε στις 31-8-2015 σε 3.699.322 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 1.572.171.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Νίκος Καραπάνος αφού ευχαρίστησε όλους όσους συνέδραμαν την μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε σε όλους τους τομείς, εξέφρασε την πρόθεση της δημοτικής αρχής για εφαρμογή το επόμενο έτος του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού. Ενός προγράμματος ύψους 250.000 ευρώ που έχει στόχο και επιζητά την ενεργή συμμετοχή των ίδιων των δημοτών στον προγραμματισμό του Δήμου, οι οποίοι μέσα από ανοικτές διαδικασίες διαβούλευσης (τοπικές συνελεύσεις) θ αποφασίζουν για τις προτεραιότητες και ανάγκες έργων που έχει ο τόπος τους.

Παράλληλα ζήτησε από όλους εξωστρέφεια και ομοψυχία στην λήψη αποφάσεων για ζωτικά ζητήματα που αφορούν το δήμο, στο πλαίσιο μιας καθολικής προσπάθειας ανάταξής του.

 

http://www.aixmi-news.gr/