Σε εξέλιξη βρίσκονται, εδώ και μερικές ημέρες, οι εργασίες από το Δήμο Ξηρομέρου ανάπλασης της κεντρικής πλατείας της Χρυσοβίτσας. Το φυσικό αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου αφορά την: «Ενοποίηση της κεντρικής πλατείας ΤΚ Χρυσοβίτσας και πλακόστρωση του χώρου έµπροσθεν της Εκκλησίας».
       Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει στο χώρο της πλατείας: Ενοποίηση, επίχωσηµε θραυστό υλικό λατομείου, σκυρόδεμα και επίστρωση µε τσιµεντόπλακες έγχρωμες.
    Η ανάπλαση χαρακτηρίζεται από σεβασμό προς τον πολιούχο Αγιο Γεώργιο και γενικότερα όλη η πλατεία θα αποτελεί ένα σφικτό σύνολο σε όλα τα όρια της.
     Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθεί η διαμόρφωση και αισθητική αναβάθμιση της πλατείας, θα αναδειχτεί περισσότερο η εκκλησία και θα βελτιωθεί η εικόνα του χωριού δίνοντας μια πρόσθετη ώθηση στην ανάπτυξη της Χρυσοβίτσας. 
http://xiromeronews.blogspot.gr/