Τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων για επαγγελματικές δράσεις στο Μέτρο 214 – Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις (εφαρμογής έτους 2015), σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αναλυτικότερα έχει ως εξής:

Στα πλαίσια της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων εφαρμογής στο Μέτρο 214- Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, για τις δράσεις
1.1 – Βιολογική Γεωργία
1.2 – Βιολογική Κτηνοτροφία
1.4 – Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές
2.1 – Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
2.3Α – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού
2.3B – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαρότευτλων
3.1 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων
4.1 – Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
4.2 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας

σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες και την υστέρηση στη διαδικασία ολοκλήρωσης της καταχώρησης των τροποποιήσεων συμβάσεων/ΣΠΔ, των μεταβιβάσεων και των συμβάσεων κατόπιν έγκρισης αιτημάτων θεραπείας, με γνώμονα πάντα την βελτίωση των διαδικασιών καταχώρησης των ετήσιων δηλώσεων εφαρμογής, τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015 σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.

Δείτε τον πίνακα και ολόκληρη την εγκύκλιο ΕΔΩ

 

aftodioikisi.gr