Αναφορικά με δημοσιεύματα που αφορούν στην επανατοποθέτηση των σιντριβανιών στη Δημοτική Κοινότητα Παναιτωλίου, ο Δήμος Αγρινίου  επισημαίνει τα εξής:
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου, από το 2015, παρά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με τον ανάδοχο του σχετικού έργου, και αφού είχε ολοκληρωθεί η σύνταξη των απαραίτητων μελετών, προχώρησαν στη διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών με στόχο την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων που παρουσιάζονταν στη λειτουργία των σιντριβανιών σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, μεταξύ αυτών και στη Δ.Κ Παναιτωλίου.
Ειδικότερα, με απόφασή του Δημάρχου Αγρινίου, αρχικά την  6η Οκτωβρίου 2015, διατέθηκαν πιστώσεις συνολικού ποσού 28.689,00 €, για την άμεση προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (αντλίες, μικρούλικα κ.λπ.) και σε δεύτερο χρόνο επιπλέον πιστώσεις, συνολικού ποσού 24.600,00 €, για τις εργασίες αποκατάστασης & συντήρησης των σιντριβανιών.
Για την υλοποίηση των σχετικών ενεργειών ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες (Διαγωνισμοί, Προμήθειες, Συμβάσεις κ.λπ.) οι οποίες, σύμφωνα με τα ισχύοντα, ακολούθως, οφείλουν να εγκριθούν για τη νομιμότητά τους και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Επιπροσθέτως, και όσον αφορά στη Δ.Κ. Παναιτωλίου, στο μεσοδιάστημα, παρουσία του Προέδρου της κ. Ντζούρβα Λουκά , του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Γρίβα Ευθύμιου και του συντηρητή του έργου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε όλα τα σιντριβάνια της περιοχής και καθορίστηκαν οι απαιτούμενες επεμβάσεις και ο χρόνος ολοκλήρωσής τους.
Μετά από την ολοκλήρωση της προαπαιτούμενης αυτής διαδικασίας και με δεδομένη την απόφαση της Δημοτικής Αρχής τα σιντριβάνια των Δημοτικών Ενοτήτων να λειτουργούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, το προσεχές διάστημα θα επιταχυνθεί η επανατοποθέτηση τους, αρχής γενομένης από αυτά στον Κόμβο Ερμίτσας και στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδος, τα οποία θα παραδοθούν στις αρχές Μαΐου.
Aπό όλα τα παραπάνω προκύπτει σαφώς, το έμπρακτο ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής και για τη συγκεκριμένη Δ.Κ.-ενδιαφέρον που δεν εξαντλείται μόνο στην επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος.
Ως εκ τούτου είναι απορίας άξιο από ποιους απορρέουν οι «διαμαρτυρίες», ποιους αυτοί εκπροσωπούν, ποιους και τι εξυπηρετούν και σε τι στοχεύουν.
Πολύ περισσότερο όταν σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες ακολουθήθηκε και ακολουθείται η ίδια διαδικασία για το θέμα της επανατοποθέτησης των σιντριβανιών, με το Δήμο να είναι ο πρώτος που υφίσταται τις καθυστερήσεις από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Επομένως, η Δημοτική Αρχή όχι μόνο δεν αδρανεί, αντιθέτως με σχέδιο και μεθοδικότητα, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, παρά τις μειωμένες πιστώσεις και τα οξυμένα προβλήματα της συγκυρίας, προκειμένου να επιλύσει χρονίζοντα προβλήματα και να αναβαθμίσει την καθημερινότητα των δημοτών.