Τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν Δελτίο Τύπου παρακαλούνται για τη δημοσιοποίηση του εν λόγω συνημμένου εγγράφου.

Από τον Δήμο Θέρμου

dromosthermo