Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ανοίγει τις πύλες της σε 160 σπουδαστές του Ετησίου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης και σε 40 σπουδαστές του Προγράμματος Eξειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό.

Τα μαθήματα στο Παράρτημα της Πάτρας που στεγάζεται στην Αχαικής Συμπολιτείας 20, στην Πάτρα θα ξεκινήσουν την 1η Δεκεμβρίου.

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε διατηρεί μια μακρά παράδοση δυναμικής παρουσίας στον ακαδημαϊκό χώρο.

Το Παράρτημα της Πάτρας ιδρύθηκε το 1996 και έχει καθιερωθεί ουσιαστικά για την εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών που προορίζονται να διδάξουν στην Εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της σχολής http://patra.aspete.gr/index.php/el/

 

http://www.tempo24.gr/