Για τον αδικαιολόγητο αποκλεισμό δύο αλβανόπουλων, επτά και ένδεκα ετων, από το σχολείο, στο Παναιτώλιο της Αιτωλοακαρνανίας, εξαιτίας εσφαλμένης διάγνωσης ότι τα

παιδιά είχαν προσβληθεί από λέπρα, καταδικάσθηκε πριν ενα μήνα  η Ελλάδα από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Με την απόφαση του το Δικαστήριο δεν υπεισέρχεται στο αν τα δύο παιδιά της οικογένειας Νόρβους και Λεονόρα Μεμλίκα, διαπιστώθηκε ότι πράγματι είχαν προσβληθεί από λέπρα ή η εν λόγω «διάγνωση» χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα,για την απομάκρυνση των παιδιών από το σχολείο.
Κρίνοντας όμως τα πραγματικά γεγονότα αποφάσισε, ότι τα παιδιά της οικογένειας των Αλβανών αποκλείσθηκαν για τρείς μήνες από την παρακολούθηση των μαθημάτων τους στο σχολείο, λόγω εσφαλμένης διάγνωσης ότι έπασχαν από λέπρα.
Δέχθηκε ως δικαιολογημένο τον αποκλεισμό τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός είχε στόχο την προστασία των συμμαθητών και συμμαθητριών τους να μην προσβληθούν από την νόσο αλλά καταδίκασε την Ελλάδα, για παραβίαση του δικαιώματος στην εκπαίδευση, εξαιτίας της απαράδεκτης καθυστέρησης, για την επάνοδο των παιδιών στο σχολείο μετά την αποκάλυψη ότι δεν είχαν προσβληθεί από λέπρα.
Υποχρέωσε δε την Ελλάδα να καταβάλλει στους ενάγοντες γονείς 5.000 ευρώ για μη χρηματική βλάβη και να πληρώσει 2.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα και δαπάνες.

 

 

http://panaitolionews.blogspot.gr/