Την παράταση της ισχύος των προσωρινών σημάνσεων- ασφάλισης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε δύο διαφορετικά σημεία για το έργο Άκτιο-Αμβρακία αποφάσισε η Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας.
Αναλυτικά αποφασίστηκε:
Παράταση ισχύος για την προσωρινή σήμανση – ασφάλιση- κυκλοφοριακή ρύθμιση στην παρακαμπτήρια  οδό της Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδος στην περιοχή του κόμβου Κ3 χ/θ 38+600 (χιλιομέτρηση υφιστάμενης Εθνικής Οδού), του έργου «κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με τον δυτικό άξονα βορρά- νότου»
     Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, ελήφθη απόφαση για:
   Tην παράταση ισχύος των περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας και την ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην περιοχή του κόμβου Κ3 χ/θ 38+600  (χιλιομέτρηση υφιστάμενης E.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας), του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ- ΝΟΤΟΥ’, λόγω εκτελούμενων εργασιών βάσει της θεωρημένης μελέτης της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε. μέχρι την 7/9/2016, σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση των εκτελούμενων οδικών έργων.
    Κατά το  ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και τροχοφόρων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από τα  άρθρα 9 και 10 του Κ.Ο.Κ. σήμανση με μέριμνα της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.
    Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της , σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την ως άνω χρονική διάρκεια.
    Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
    Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Α.Τ. Βόνιτσας.
   Ακόμη αποφασίστηκε παράταση ισχύος περί προσωρινής σήμανσης- ασφάλισης  κυκλοφοριακής ρύθμισης της παρακαμπτήριας οδού της Επ. Οδού Βόνιτσας – Μύτικα – Αστακού στην περιοχή που αναπτύσσεται ο κόμβος Κ4 περί τη χ/θ 14+635 (χιλιομέτρηση νέου αυτοκινητοδρόμου) και απαιτείταιγια την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του ανισόπεδου κόμβου , του έργου «κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με τον δυτικό άξονα βορρά- νότου», αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
Αναλυτικά αποφασίστηκε:
       Η παράταση ισχύος των περιορισμών ως προς τα όρια  ταχύτητος και την ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, της παρακαμπτήριας οδού της Επ. Οδού Βόνιτσας  – Μύτικα – Αστακού,  στη χ/θ 14+635 (χιλιομέτρηση νέου αυτοκινητοδρόμου) όπου αναπτύσσεται ο κόμβος Κ4 και απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του ανισόπεδου κόμβου  , του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ- ΝΟΤΟΥ», βάσει της θεωρημένης μελέτης της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε. μέχρι την 7/9/2016, σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση των εκτελούμενων οδικών έργων.
     Κατά το  ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και τροχοφόρων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από τα  άρθρα 9 και 10 του Κ.Ο.Κ. σήμανση με μέριμνα της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε. .
ΑΡΘΡΟ (2)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της , σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την ως άνω χρονική διάρκεια.
ΑΡΘΡΟ (3)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Α.Τ. Βόνιτσας.
www.agriniopress.gr/