Στο Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, στις 4-10-2015, εγκρίθηκε  η πρόσληψη 9 ατόμων – με δίμηνες συμβάσεις – για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα  µε το  σκεπτικό της εισηγήσεως ως εξής:
2a1
Το σκεπτικό της απόφασης:
2

 

http://xiromeronews.blogspot.gr/