Σας καλούμε, σε συνεδρίαση της  Επιτροπής Τουριστικής  Ανάπτυξης &  Προβολής του  Δήμου  Αγρινίου που συγκροτήθηκε με την 179/2016 Α.Δ.Σ.  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη  14 Δεκεμβρίου  2016 και ώρα 6.00μμ στην αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου, (κτίριο  πρώην  Τράπεζας της  Ελλάδος),  οδος Αναστασιάδη 1  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

screenshot_79