Έκτακτη συνεδρίαση του δ.σ.της ΔΕΥΑΝ ώστε να διασφαλίσει τη νομιμότητα και τον υγιή ανταγωνισμό

Το σοβαρό αυτό θέμα θα απασχολήσει το επόμενο δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας

Το ιστορικό

Το έργο της επέκτασης του βιλογικού καθαρισμού της Ναυπάκτου,είχε ενταχθεί το 2011,με τη διακήρυξη το 2013,ενώ τον Ιούνιο του 2014 το έργο είχε απενταχθεί διότι δεν προχωρούσαν οι διαδικασίες σύντομα.

Στα τέλη του 2014 το έργο επανεντάχθηκε,ξεκινώντας παράλληλα εκ νέου οι διαδικασίες του διαγωνισμού.Η επιτροπή του διαγωνισμού διενήργησε τη διαδικασία της δημοπρασίας και ορίστικε σε 2 ομάδες,όπως καταδυκνείεται από το αποτέλεσμα και τις επισημάνσεις.

Για την επιλογή του αναδόχου λοιπόν η επιτροπή κατέληξε σε δύο προτάσεις,μη μπορώντας να καταλήξει σε ομόφωνο πόρισμα.καταλήγοντας τελικά σε μία διφορούμενη πρόταση,οι οποίοι μεν 3 έλεγαν ότι θα έπρεπε να αποκλειστούν οι 4 και να παραμείνου οι 2,ενώ η άλλη πλευρά υποστήριζε ότι όλοι «μας κάνουν»,αφού σύμφωνα με τον επιθεωρητή όλοι είχαν κριθεί στην πρώτη φάση του έργου.Δεν θα έπρεπε δηλαδή να κριθούν εκ νέου,αν υπήρχαν δηλαδή τεχνικές ατέλειες κλπ.

Έτσι λοιπόν η Οικονομική επιτροπή υιοθέτησε κατά οριακή πλειοψηφία,την απόφαση των 3.Οι έχοντες λοιπόν ένομο συμφέρον -προσέφυγαν στα δικαστήρια (οι εταιρείες που αποκλείστηκαν) χάνοντας τα (προσωρινά μέτρα,δεν έχει οριστεί ωστόσο τελική δίκη.Παράλληλε δε,κατέφυγαν και στον γενικό γραμματέα καταπολέμισης της διαφθοράς,ο οποίος με την σειρά του παρήγγειλε στο σώμα που είναι καθ’ύλην αρμόδιο (Σώμα επιθεωριτών δημοσίων έργων) προκειμένου να γίνει περαιτέρω έλεγχος του θέματος..’

Πόρισμα: Κακώς αποκλείστηκαν οι 4 από τη διαδικασία αφού πληρούσαν τους όρους

Το πόρισμα αυτό απεστάλη για τα περεταίρω από το Σώμα επιθεωρητών δημοσίων έργων σε διάφορους αποδέκτες,όπως τον υφυπουργό δικαιοσύνης,τον γενικό γραμματέα καταπολέμισης διαφθοράς,στον δήμο Ναυπακτίας και την ΔΕΥΑΝ.

Η ΔΕΥΑΝ ως Κύριος του έργου,δεν «τρέχει» ωστόσο τη διαδικασία αυτή του διαγωνισμού.Θέλοντας όμως να διασφαλίσει τα συμφέροντά της,αλλά και την νομιμότητα της σύμβασης,αφού συμμετέχει με την καταβολή του ΦΠΑ επί του ποσού των 3.5. εκατομμυρίων που είναι το σύνολο του έργου,αλλά και για την διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού.

Επίσης κατά την ίδια συνεδρίαση του δ.σ. της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο ώστε να καθοριστούν το σύνολο των οφειλόμενων ενεργειών εκ μέρους της,αλλά και προκειμένου να συντομέυσει ο χρόνος κατασκευής του έργου,ενώ τέλος θα αποτελέσει και θέμα προς ενημέρωση και συζήτηση στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας που τοποθετείται χρονικά προς τα τέλη του μήνα.