Ακραία κακοδιοίκηση στο Νοσοκομείο Αγρινίου και βαριές παρατυπίες στο φαρμακείο του ιδρύματος διαπιστώνει το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας – Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου ΕΜΠ 1322 και ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2015 και το οποίο φέρνει σήμερα κατά αποκλειστικότητα  στη δημοσιότητα η εφημερίδα «Επένδυση».
Σημειώνεται, μάλιστα, ότι, με βάση το περιεχόμενο του εν λόγω πορίσματος του ΣΕΥΥΠ, εξεδιώχθη πολύ πρόσφατα από τη θέση του ο διοικητής του Νοσοκομείου Αγρινίου, με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού. Το πόρισμα του ΣΕΥΥΠ διαπιστώνει βαρύ ψυχοκοινωνικό κλίμα, το οποίο «είναι εμφανές και διάχυτο στην πλειονότητα των υπηρεσιών του νοσοκομείου, είναι μη ελεγχόμενο και δεν εξασφαλίζεται η ποσότητα και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών».
Σχετικά με τον τέως διοικητή του ιδρύματος, το πόρισμα διαπιστώνει ότι αυτός «δεν ασκεί διοικητικό-ιεραρχικό έλεγχο, δεν αντιμετωπίζει τα υπάρχοντα θέματα με μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα, δεν κίνησε πειθαρχικές διαδικασίες για τη διαπίστωση πειθαρχικών παραβάσεων, δεν είχε θέσει γενικότερες διαδικασίες ελέγχου της ορθής λειτουργίας των υπηρεσιών του νοσοκομείου, δεν τηρεί την στοιχειώδη διοικητική διαδικασία και υποχρέωση που απορρέει από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών, κάθε εξερχόμενο έγγραφο να φέρει την τελική υπογραφή του διοικητή του νοσοκομείου, δεν ζητά ή και δε χρησιμοποιεί την άποψη των σχετικών θεσμικών οργάνων για τις αποφάσεις του (επιστημονικό συμβούλιο, επιτροπή φαρμάκων), ενώ προέβη σε μετακινήσεις προσωπικού για αλλότρια καθήκοντα και για χρονικό διάστημα άνω των έξι μηνών, χωρίς αιτιολογημένη απόφαση και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου»

Χάος στο φαρμακείο
«Κακοδιαχείριση , η οποία σε αρκετές περιπτώσεις συνιστά σοβαρή παραβατικότητα διαπιστώνει το πόρισμα του ΣΕΥΥΠ για τη λειτουργία του φαρμακείου του Νοσοκομείου Αγρινίου! Συγκεκριμένα, το εν λόγω πόρισμα διαπιστώνει ότι ο διευθυντής του φαρμακείου “δεν επιτρέπει διοικητικό-ιεραρχικό έλεγχο και ιχνηλασία, όταν αυτό χρειάζεται, ενώ το πληροφοριακό σύστημα έχει σοβαρές αδυναμίες και ελαττώματα, δεν εφαρμόζονται οι ορθοί κανόνες απογραφών (μη απογραφή φαρμάκων στα τμήματα), δεν έδωσε τη δραστική ουσία για 362 σκευάσματα, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής τήρησης του αριθμού των φαρμάκων με την ίδια δραστική ουσία (πρωτότυπα-γενόσημα), δεν κίνησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταστροφή του ληγμένου και άχρηστου φαρμακευτικού υλικού, δεν τηρεί με τον δέοντα τρόπο τα προβλεπόμενα βιβλία των ναρκωτικών φαρμάκων πίνακα Β, έχει προσωπικές ευθύνες για τη λειτουργία της επιτροπής φαρμάκου, προέβη σε αυθαίρετες ενέργειες, χωρίς τη δέουσα ιεραρχική έγκριση»…
Τέλος, το πόρισμα του ΣΕΥΥΠ διαπιστώνει προβλήματα στη συμπεριφορά του εκπροσώπου των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου Αγρινίου, ενώ ολόκληρο το πόρισμα για το ίδρυμα βρίσκεται ήδη στα χέρια του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, αλλά και στη διάθεση της Εισαγγελίας».

Εφημερίδα Επένδυση 

agriniopress.gr