Τα τελευταία χρόνια οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών έχουν μπει για τα καλά στη ζωή των Ελλήνων καθώς η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, προς τις τράπεζες και όχι μόνο, αναγκάζει τις εταιρείες σε ένα κυνήγι των οφειλών. Ωστόσο το γεγονός ότι κάποιος έχει οφειλές, τις οποίες δεν εξυπηρετεί, αυτό δεν σημαίνει ότι ο πιστωτής του έχει κάθε δικαίωμα στη διαδικασία διεκδίκησης εξόφλησης της υποχρέωσης.

Τι πρέπει λοιπόν οι καταναλωτές να γνωρίζουν για τις Εταιρείες Ενημέρωσης ληξιπρόθεσμων οφειλών που συχνά αναλαμβάνουν για λογαριασμό τραπεζών ή επιχειρήσεων να κυνηγήσουν τα χρέη. Οι απαντήσεις των παρακάτω δέκα ερωτήσεων δείχνουν ποια είναι τα όρια των εταιρειών αυτών και πως οι καταναλωτές μπορούν να δράσουν εφόσον τα όρια ξεπεραστούν.

1.Έχει δικαίωμα ο δανειστής να μεταβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του δανειζόμενου σε Εταιρεία Ενημέρωσης;

AdTech AdΠριν από κάθε ενέργεια ενημέρωσής σας για ληξιπρόθεσμη οφειλή ο δανειστής υποχρεούται να επιβεβαιώσει μαζί σας τις οφειλές σας με κάθε διαθέσιμο τρόπο, να ταυτοποιήσει τα στοιχεία σας και να σας ενημερώσει για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε Εταιρεία Ενημέρωσης.

2.Επιτρέπεται να καλούν οι Εταιρείες Ενημέρωσης από απόρρητο αριθμό τηλεφώνου;

Όχι. Οι Εταιρείες Ενημέρωσης οφείλουν να έχουν εμφανή τον αριθμό προέλευσης κλήσης.

3. Ποια είναι η διαδικασία, βάσει του νόμου, που πρέπει να ακολουθείται από τις Εταιρείες Ενημέρωσης και πότε θεωρείται ολοκληρωμένη η επικοινωνία;

Οι υπάλληλοι των εταιρειών ενημέρωσης οφείλουν να κάνουν ταυτοποίηση των στοιχείων του οφειλέτη κι εφόσον αυτή πραγματοποιείται να ενημερώνουν για την ιδιότητά τους, το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, την καταγραφή των συνομιλιών καθώς και την παραμονή τους για δώδεκα μήνες στα αρχεία της εταιρείας. Στη συνέχεια μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την οφειλή.

4.Πόσο συχνά μπορούν να επικοινωνούν με τους καταναλωτές οι Εταιρείες Ενημέρωσης;

Η ενημέρωση μπορεί να αρχίσει δέκα μέρες αφού καταστεί ληξιπρόθεσμη η οφειλή και όχι νωρίτερα. Οι Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών αλλά και οι ίδιοι οι δανειστές επιτρέπεται να επικοινωνούν μαζί σας μόνο τις εργάσιμες ημέρες, από τις 09:00 έως τις 20:00 κι εφόσον έχει πραγματοποιηθεί ενημέρωση, η συχνότητα των κλήσεων να είναι μία φορά ανά δεύτερη ημέρα.

5.Επιτρέπεται οι Εταιρείες Ενημέρωσης να συνομιλούν με τρίτα πρόσωπα σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές του δανειολήπτη;

Δεν επιτρέπεται στις Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών να ενημερώνουν τους οικείους σας ή τρίτους σχετικά με τις οφειλές σας εκτός εάν είναι συνοφειλέτες ή εγγυητές. Επίσης μπορούν να καλούν στον εργασιακό χώρο μόνο σε περίπτωση που έχει δηλωθεί το τηλέφωνο εργασίας ως το μοναδικό αριθμό επικοινωνίας.

6.Υποχρεούνται οι Εταιρείες Ενημέρωσης να χορηγήσουν αναλυτική βεβαίωση των οφειλών ή και το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων συνομιλιών σε περίπτωση που το ζητήσω από αυτές;

Οι Εταιρείες Ενημέρωσης είναι υποχρεωμένες κατόπιν σχετικής αίτησής να χορηγούν αναλυτική βεβαίωση των οφειλών σας και το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων συνομιλιών.

7.Επιτρέπεται η χρέωση από το δανειστή επιπλέον εξόδων για την ανάθεση της ενημέρωσης σε Εταιρεία Ενημέρωσης;

Δεν επιτρέπεται η επιβάρυνση με επιπλέον έξοδα για την ανάθεση της ενημέρωσης οφειλών από το δανειστή στην εταιρεία, όπως αναφέρει το insider.gr.

8.Υπάρχουν καταγεγραμμένες οι Εταιρείες Ενημέρωσης;

Ναι οφείλουν να είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Οι καταναλωτές μπορούν να συμβουλεύονται το Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς ή να επικοινωνούν στο ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (τηλ. 213-1514365).

9.Τι μπορεί κάποιος να κάνει όταν δέχεται ενόχληση για οφειλή κάποιου άλλου προσώπου. Μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

10.Σε περίπτωση που ο δανειστής δεν έχει ενημερώσει σχετικά με τη διαβίβαση των προσωπικών μου δεδομένων σε Εταιρεία Ενημέρωσης τι μπορεί να κάνει ο καταναλωτής;

Μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επιπλέον εάν υπάρχει παραβίαση των διατάξεων του νόμου ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει καταγγελία και στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, είτε καλώντας στη Γραμμή Καταναλωτή 1520 είτε μέσω της ιστοσελίδας της.

 

kontranews.gr