Με αφορμή τα εγκαίνια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου ο πρώην Δήμαρχος και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Παύλος Μοσχολιός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Εγκαινιάσθηκε σήμερα μια νέα σύγχρονη σχολική μονάδα, το 7ο Δημοτικό Σχολείο και παραδίδεται στους μαθητές της περιοχής Αγίου Χριστοφόρου. Το σχολείο αυτό ήταν αίτημα πολλών ετών, προκειμένου τα παιδιά της περιοχής να μεταφερθούν από το υπάρχον μισθωμένο κτίριο, το οποίο δεν πληρούσε ούτε κατ’ ελάχιστο τις σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης.

Ξεκίνησε  με την συνεργασία του Δήμου Αγρινίου και της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που είχε την αρμοδιότητα της σχολικής στέγης.

Επειδή δεν υπήρχε κατάλληλο δημοτικό οικόπεδο στην περιοχή δεσμεύσαμε άμεσα ιδιωτικά οικόπεδα στο Ο.Τ. 1039 τα οποία απαλλοτριώσαμε με ανταλλαγή δύο οικοπέδων από τη τράπεζα γής του Δήμου εμβαδών 2.372,26 τ.μ. και 597,28 τ.μ., ενώ η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση διέθεσε το ποσό των 391.579,00 ευρώ.

Την μελέτη του έργου, την ένταξη και την δημοπράτησή του ανέλαβε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας και το έργο δημοπρατήθηκε στις 21-12-2010.

Με μεγάλη καθυστέρηση λόγω ενστάσεων και δικαστικών αποφάσεων η σύμβαση υπογράφηκε τον Ιανουάριο 2013.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο διδακτήριο, το οποίο εκτός από τους χώρους διδασκαλίας προβλέπει και όλους  τους χώρους, που είναι αναγκαίοι για την ολοκληρωμένη σχολική εκπαίδευση των παιδιών.

Σήμερα λοιπόν αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής, που οι κόποι και οι προσπάθειες, οι οποίες έγιναν από την δική μας δημοτική αρχή, προκειμένου να αποκτήσει η πόλη σύγχρονες σχολικές υποδομές, παίρνουν σάρκα και οστά με την παράδοση μιας επιπλέον σχολικής μονάδας».