Σημαντικές παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τις υποδομές στο Δήμο Αγρινίου και έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, εκτελούνται αυτή τη χρονική περίοδο σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγρινίου. Tο έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»,προϋπολογισμού 150.000,00 € που δημοπρατήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου περιλαμβάνει:

1. Πλήρη κατασκευή οδού στην Δ.Ε. Στράτου,Τ.Κ. Λεπενούς. Πρόκειται για Δημοτική οδό έμπροσθεν του νέου Δημοτικού Σχολείου Λεπενούς που σήμερα είναι διανοιγμένη και χωμάτινη. Η κατάσταση της οδού δυσχεραίνει την πρόσβαση στο σχολείο των μαθητών και των επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω των βροχοπτώσεων και δεν παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια πρόσβασης. Η κατασκευή της οδού θα αποτελέσει και την κύρια οδό πρόσβασης στο νέο Δημοτικό Σχολείο που είναι πρόσφατα κατασκευασμένο και λειτούργησε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2014. Σύμφωνα με την μελέτη του έργου θα γίνουν εργασίες εκσκαφών, κατασκευή επιχώματος, κατασκευή πεζοδρομίων, ρείθρων, πλακόστρωση πεζοδρομίων, κατασκευή φρεατίων απορροής όμβριων υδάτων της οδού, οδοστρωσία, ασφαλτικά, υποδομή ηλεκτροφωτισμού (τοποθέτηση σωλήνων διέλευσης καλωδίων, αγωγός χάλκινος, φρεάτια κλπ.) και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης όπου κριθεί απαραίτητο.

2. Αποκατάσταση από διάβρωση και συντήρηση τμήματος Δημοτικής οδού στην Δ.Ε. Μακρυνείας, Τ.Κ. Γαβαλούς. Πρόκειται για τμήμα οδού μεταξύ της Τ.Κ. Γαβαλούς και “Ιεράς Μονής Γεννήσεως της Θεοτόκου Κατερινούς”. Στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού υπάρχει μεγάλη διάβρωση τόσο του οδοστρώματος όσο της υποδομής του οδοστρώματος με κίνδυνο κατάπτωσης της οδού λόγω των βροχοπτώσεων και της διέλευσης αρκετών επιφανειακών υδάτων από το οδόστρωμα. Στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού θα κατασκευαστεί τεχνικό έργο για την ομαλή απορροή των επιφανειακών υδάτων. Θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα για την συγκράτηση της οδού. Επίσης θα γίνει πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος με κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτικού τάπητα . Με την παρέμβαση αυτή ο Δήμος Αγρινίου θα επιλύσει το χρόνιο πρόβλημα πρόσβασης της οδού και θα αποφεύγεται ο κίνδυνος ατυχήματος για τους διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Σημειώνεται ότι η κίνηση οχημάτων, επισκεπτών αλλά και κατοίκων που εξυπηρετούνται από την οδό για γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες από και προς την Ιερά Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου Κατερινούς είναι συχνή.

3. Συντήρηση τμημάτων οδού στην Δ.Ε. Αρακύνθου, Τ.Κ. Ματαράγκας. Πρόκειται για την οδό μεταξύ Τ.Κ. Ματαράγκας και περιοχής “Παλαιοπλάτανου”. Η οδός ως βασικός άξονας, εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό κατοίκων μικρών οικισμών της ορεινής περιοχής της Τ.Κ. Ματαράγκας αλλά και μεγάλο αριθμό κατοίκων που ασχολούνται με γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι οποίοι διέρχονται καθημερινά από αυτή. Η οδός είναι χωμάτινη και διαβρωμένη από τις βροχοπτώσεις σε πολλά σημεία και με έντονες κατά μήκος κλήσεις λόγω του ανάγλυφου της περιοχής. Σύμφωνα με την μελέτη θα γίνει διαμόρφωση και τσιμεντόστρωση διαφόρων σημείων – κυρίως σε καμπύλες – ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων από την Τ.Κ. Ματαράγκας προς την περιοχή “Παλαιοπλάτανος”.
Να σημειωθεί ότι, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2015, θα ολοκληρωθεί η παρέμβαση πριν την Μονή Κατερινούς στην Τ.Κ. Γαβαλούς, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2015, θα ολοκληρωθεί η οδός στο νέο Δημοτικό Σχολείο, στην Τ.Κ. Λεπενούς και μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2015, θα ολοκληρωθεί η παρέμβαση στην Τ.Κ. Ματαράγκας – οδός προς Παλαιοπλάτανο.