Σε συνέχεια των απαντήσεων που δόθηκαν από το Δήμαρχο Αγρινίου κ. Γ. Παπαναστασίου, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα της λειτουργίας των παιδικών χαρών, από το Δήμο Αγρινίου τονίζεται ότι:

«Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου, με δεδομένα, αφενός το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των Ο.Τ.Α, αφετέρου τις οικονομικές της δυνατότητες, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά από τη μείωση κατά το ήμισυ και πλέον της σχετικής κρατικής επιχορήγησης, αλλά, κυρίως, έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την ασφάλεια των δημοτών, πόσο μάλλον των μικρών παιδιών, όχι μόνο δεν ολιγώρησε αλλά αντιθέτως είναι από τις ελάχιστες που προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών, μεταξύ των οποίων:

  1. Ενέταξε στο Τεχνικό της Πρόγραμμα για το έτος 2015 εργασίες «Πιστοποίησης παιδικών χαρών», με πίστωση 20.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., με στόχο τον έλεγχο και την πιστοποίηση της λειτουργίας εβδομήντα (70) παιδικών χαρών σε κοινόχρηστους και αύλειους χώρους κτιρίων του Δήμου Αγρινίου.
  2. Ανέθεσε, μετά από προηγούμενους ελέγχους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σε όλους τους χώρους των παιδικών χαρών, σε διαπιστευμένο φορέα (TUV HELLAS) την εργασία Ελέγχου και Πιστοποίησης του συνόλου των παιδικών χαρών, μέσω επιτόπιου διαστασιολογικού και οπτικού ελέγχου των εγκαταστάσεων και των χώρων, καθώς και τη σύνταξη σχετικού πορίσματος, για κάθε μια παιδική χαρά ξεχωριστά.
  3. Επανέλαβε τους σχετικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις σε όσους χώρους παρέστη ανάγκη.
  4. Παρενέβη ακολούθως και προχώρησε σταδιακά στην αποξήλωση όλων των οργάνων που κρίθηκαν επικίνδυνα, αποκαθιστώντας ταυτοχρόνως τις λοιπές ζημιές, και λαμβάνοντας κάθε μέτρο προστασίας, στη βάση, αφενός των παρατηρήσεων του διαπιστευμένου φορέα, αφετέρου των οικονομικών της δυνατοτήτων. Συμμορφούμενη με τον τρόπο αυτό και με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. Πρωτ. 17602/22-05-2015, με θέμα «Λειτουργία παιδικών χαρών των Ο.Τ.Α.», στην οποία, μεταξύ άλλων, τονίζεται ότι «οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώνει τα επικίνδυνα παιχνίδια…».
  5. Ολοκλήρωσε ήδη, κατά 90%, την αποξήλωση όλων των επικίνδυνων οργάνων στις παιδικές χαρές της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου.
  6. Απέστειλε, δια της Τεχνικής Υπηρεσίας, επιστολή προς τους Προέδρους όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ενημερώνοντάς τους για το υφιστάμενο πλαίσιο και τις υποχρεώσεις τους.
  7. Ενημέρωσε, με στοιχεία, για την πραγματική κατάσταση το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πέραν των ανωτέρω ενεργειών, υπενθυμίζεται ότι:

  1. Στο πλαίσιο της κρατικής επιχορήγησης από τους Κ.Α.Π. για τη χρηματοδοτική κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (Σ.Α.Τ.Α.), για το 2015, έχει κατανεμηθεί, στο σύνολο των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, το ποσό των 3.624.510 ευρώ, (όπως ανακοινώθηκε-αναγνωρίστηκε και από τον ίδιο τον αρμόδιο Υφυπουργό, κατά την απάντηση σχετικής ερώτησης βουλευτών Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή), εκ των οποίων ο Δήμος Αγρινίου έλαβε περίπου το 1/3, για το σύνολο των έργων, ενώ, για ολόκληρο το 2016, το αντίστοιχο ποσό δεν πρόκειται να ξεπεράσει το 1.331.00 ευρώ, μειωμένο δηλαδή κατά 60% έναντι προηγούμενων ετών.
  2. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, το οικονομικό κόστος προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος στην ανακατασκευή και στη συντήρηση μόνο των υπολειπόμενων υφιστάμενων παιδικών χαρών, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές, αγγίζει τις 350.000 ευρώ, ενώ για τη δημιουργία δέκα νέων παιδικών χαρών στις Δημοτικές Ενότητες, απαιτείται χρηματικό ποσό της τάξης των 650.000 ευρώ περίπου.

 

Εκ των ανωτέρω, και παρά την αδιαμφισβήτητη πεποίθηση της Δημοτικής Αρχής ότι προέχει η τήρηση του Νόμου, και όσον αφορά τη λειτουργία των παιδικών χαρών, προκύπτει σαφώς η έντονη δυσαρμονία του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου με την πραγματικότητα, τόσο εξαιτίας των πενιχρών οικονομικών δυνατοτήτων των Ο.Τ.Α.-γεγονός που πιστοποιείται από την αδυναμία του συνόλου σχεδόν των Δήμων της χώρας να «συμμορφωθεί» πλήρως με τις σχετικές προδιαγραφές-, όσο, κυρίως στη δεδομένη συγκυρία,  εξαιτίας των αυξημένων αναγκών των παιδιών και των οικογενειών, για δημόσιους, σύγχρονους, λειτουργικούς και ασφαλείς χώρους παιχνιδιού.

Στην κατεύθυνση αυτή και μην υπολογίζοντας το όποιο πολιτικό κόστος, η Δημοτική Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εκτός από τις ανωτέρω ενέργειες, που ξεκίνησαν, επαναλαμβάνουμε, εδώ και πάνω από ένα χρόνο, για τη μεθοδική και υπεύθυνη αντιμετώπιση του ευαίσθητου και σοβαρού αυτού προβλήματος, έχει δρομολογήσει, ήδη, την πολυεπίπεδη προσπάθεια πίεσης κι εξασφάλισης των σχετικών κονδυλίων, με στόχο τη λειτουργία πιστοποιημένων παιδικών χαρών, σε όλη την επικράτεια του Δήμου,το συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση με προαπαιτούμενη την οικονομική συνδρομή της κυβέρνησης.

Κάτι που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν όσοι ερμηνεύουν τη διεκδίκηση των απαραίτητων πόρων ως «αντιπολιτευτικό κρεσέντο προς τη σημερινή κυβέρνηση»

Κάτι που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν όσοι, και με αφορμή το μείζον αυτό θέμα, βρίσκουν αφορμή να συνεχίσουν την προσφιλή τους, ανέξοδη, πλην όμως ατάλαντη παράσταση εντυπωσιασμού και μονοπώλησης της ευαισθησίας, με άσφαιρες και άστοχες -όπως προδήλως προκύπτει από τα ανωτέρω- ατάκες του τύπου «7μηνη αδιαφορία», «χαρακτηριστική ολιγωρία», «αμήχανες κραυγές αοριστολογίας», για να αναφερθούμε μόνο σε ορισμένα από τα «φασόν», παλιομοδίτικα και καταδικασμένα από το κοινό αίσθημα και τη λογική, λεκτικά πυροτεχνήματα τους.

Κάτι που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν όσοι, προσποιούνται ότι ξεχνούν την αδράνεια τους, όταν, στα χρόνια των παχέων αγελάδων, κατείχαν θεσμικούς ρόλους.

Όσοι, στο πλαίσιο της διαταραχής της πολιτικής τους προσωπικότητας, επιμένουν να «παίζουν» στο διπλό ταμπλό της αντιπολίτευσης χωρίς προτάσεις και του αντιπροσώπου και εντολοδόχου της κεντρικής κυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο.

Όσοι δεν μπορούν να συμβάλλουν στην από κοινού πίεση της κυβέρνησης (τους), ώστε να δρομολογηθεί η επίλυση  χρονιζόντων, υπαρκτών, προβλημάτων της καθημερινότητας των δημοτών και του τόπου μας,

Ας σιωπήσουν λοιπόν όλοι αυτοί κι ας κρύψουν τους…λαγούς και τα πετραχήλια στα «θαυματουργά» καπέλα τους κι ας μεταφέρουν τα…κουβαδάκια τους στη μόνη «παιδική χαρά» που τους αρμόζει: αυτή του στείρου λαϊκισμού».

Επιπρόσθετα, και με αφορμή βανδαλισμούς που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην παιδική χαρά στον Παλαιό Μύλο, η οποία σημειωτέων είναι από τις ελάχιστες πιστοποιημένες που κατασκευάστηκαν προσφάτως, η Δημοτική Αρχή, ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει, με κάθε κόστος, στην άμεση αποκατάστασή των σημαντικών ζημιών από την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016.

Δηλώνει δε, προς πάσα κατεύθυνση, ότι θα εξασφαλίσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, με κάθε δυνατό μέσο, ότι δημιουργήθηκε με το υστέρημα των φορολογουμένων, και καλεί τους δημότες να συνδράμουν, καταδικάζοντας ανάλογες βαναυσότητες και περιφρουρώντας, κι αυτοί, τη δημόσια περιουσία.

sinidisi.gr