Αναθεώρηση σε βάθος του εθνικού πλαισίου εφαρµογής της νέας ΚΑΠ τον επόµενο χρόνο (2017), επιτάχυνση των διαδικασιών προς την ολική σύγκλιση των άµεσων ενισχύσεων και εποµένως εκτεταµένη ανακατανοµή των δικαιωµάτων που αναγνωρίστηκαν το 2015, προβλέπει ο κυβερνητικός σχεδιασµός στο συγκεκριµένο πεδίο δράσης.

Οι ατέλειωτες διαμαρτυρίες που έχουν προκαλέσει τα προσωρινά δικαιώµατα αποτελούν παραδοξότητες στις βασικές παραδοχές και αδυναµίες ρεαλιστικής απεικόνισης των πραγµατικών εκτάσεων.
Απόλυτα διασταυρωµένες πληροφορίες της Agrenda κάνουν λόγο για προσπάθεια των ιθυνόντων να ανακατέψουν εκ νέου την τράπουλα των άµεσων κοινοτικών ενισχύσεων, αφενός για να κρύψουν τα τεράστια κενά που αφήνει η ανάρτηση των προσωρινών δικαιωµάτων στα τέλη του περασµένου χρόνου και η χείριστη λειτουργία των µηχανογραφικών συστηµάτων (ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λπ.), αφετέρου για να καλλιεργήσουν νέες µεγάλες προσδοκίες που θα συσπειρώσουν κόσµο γύρω από τη σηµερινή εξουσία.

Σηµειωτέον ότι οι ατέλειωτες διαµαρτυρίες που έχουν προκαλέσει τα προσωρινά δικαιώµατα και οι οποίες δεν πρόκειται να σταµατήσουν ούτε µε την εκδίκαση των ενστάσεων, ούτε µε τις αυτόµατες διορθώσεις των λαθών, αφού πρόκειται για παραδοξότητες στις βασικές παραδοχές και αδυναµίες ρεαλιστικής απεικόνισης των πραγµατικών εκτάσεων υποχρεώνουν την πολιτική ηγεσία να ανακρούσει πρύµναν, ήδη από φέτος, στο µείζον θέµα της κατανοµής των βοσκοτόπων.

Την ίδια στιγµή, βουλευτές απ’ όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας µεταφέρουν καθηµερινά στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το κλίµα αναστάτωσης που επικρατεί στα χωριά εξ αιτίας των τραγικών σφαλµάτων που έγιναν και των εκτεταµένων αδικιών που προκλήθηκαν από τον µέχρι σήµερα τρόπο αντιµετώπισης του όλου ζητήµατος των άµεσων κοινοτικών ενισχύσεων. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πίεση από τους βουλευτές, αφενός να τακτοποιηθεί όπως – όπως η υπάρχουσα κατάσταση, µέσα από τυχόν αδιάθετα κονδύλια (π.χ. από τις συνδεδεµένες), αφετέρου να βρεθεί µια «σοφιστεία» που θα δώσει καινούργιες ελπίδες στους χιλιάδες αδικηµένους του αγροτικού χώρου, ανεξάρτητα από το πόσο κοντά ή µακριά βρίσκονται από τα κόµµατα που συµµετέχουν στον υφιστάµενο κυβερνητικό συνασπισµό.

Σε ό,τι αφορά στο πρώτο, κάποιοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή και εκτός αυτού, εργάζονται νυχθηµερόν για να «κλείσουν τρύπες» χωρίς να εκθέσουν τους πολιτικούς τους προϊσταµένους ή εργοδότες. Όσο για το δεύτερο, η «καραµέλα» της ενδιάµεσης αναθεώρησης του 2017, δίνει µια χαρά διέξοδο στο τραγικό αδιέξοδο, στο οποίο έχουν περιέλθει πολιτικοί ταγοί και περιώνυµοι τεχνοκράτες.
Η ερώτηση την οποία κατέθεσε την περασµένη Τρίτη 8 Μαρτίου στη Βουλή η εκ Καρδίτσης προερχόµενη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτα Βράντζα δεν είναι παρά η πάσα που περιµένει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου για να σηκώσει το θέµα της ενδιάµεσης αναθεώρησης και να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που δηµιουργούν τα σηµερινά χάλια (αδικίες, καθυστερήσεις, παλινωδίες) στο πεδίο των κοινοτικών ενισχύσεων.

Ο τρόπος µάλιστα µε τον οποίο θέτει το θέµα η κυρία Βράντζα είναι ενδεικτικός των προθέσεων που διαφαίνονται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. «Παρ’ όλο που στις επιλογές της χώρας υπήρχε η άµεση αλλά και η σταδιακή ολική σύγκλιση», αναφέρει στην ερώτησή της η βουλευτής, «η εθνική επιλογή τελικά, το καλοκαίρι του 2014, ήταν η µερική σύγκλιση». «…Υπάρχει δυνατότητα άρσης αυτής της κατάφορης αδικίας, µε αλλαγή του τρόπου κατανοµής στην ενδιάµεση αναθεώρηση του 2017, προτίθεται (ο υπουργός) να καταθέσει κάποια διορθωτική πρόταση;». Πάρε πάσα, βάλε γκολ… όπως λένε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, η ερώτηση της κυρίας Βράντζα, µόνο που η εν λόγω διαδικασία δεν είναι παρά µια επικοινωνιακή τακτική, χωρίς στρατηγική και φυσικά χωρίς βάθος και φροντίδα προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής επίλυσης των θεµάτων.

Αναθεώρηση της µερικής σύγκλισης το 2017
Επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης µε θέµα την «Κατανοµή δικαιωµάτων ενίσχυσης της ΚΑΠ για την περίοδο 2015-2019» και την πιθανότητα αναθεώρησής της το 2017, όπως και τη βελτίωση του όλου συστήµατος διαχείρισης ώστε τουλάχιστον το εθνικό απόθεµα να κατανέµεται µε δίκαιο τρόπο, κατέθεσε η βουλευτής Παναγιώτα Βράντζα.
Σύµφωνα µε το σχετικό κείµενο: «Παρ’ όλο που στις επιλογές της χώρας υπήρχε η άµεση αλλά και η σταδιακή ολική σύγκλιση, η εθνική επιλογή το καλοκαίρι του 2014, ήταν η µερική. Αποτέλεσµα ήταν µια σειρά στρεβλώσεων:
• ∆εν υπήρξε σύνδεση της ενίσχυσης µε την παραγωγή. Ούτε µε το µέγεθος της εκµετάλλευσης, ούτε και µε το ύψος της παραγωγής.
• Τα «ιστορικά δικαιώµατα» αποτέλεσαν το µόνο κριτήριο.
• Οι νέοι και νεοεισερχόµενοι, κατά κανόνα, είτε έµειναν εκτός κατανοµής είτε τους κατανεµήθηκαν ποσά δυσανάλογα σε σχέση µε το µέγεθος της εκµετάλλευσης / παραγωγής τους.
• Το ποσό του αποθέµατος κατανεµήθηκε χωρίς λογική».

agronews.gr