Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη του, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου Βόνιτσας, στην Κατούνα, στις 29 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:30 το απόγευμα.
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) στη Δημοτική Κοινότητα Κατούνας.
       Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην Δημοτική Κοινότητα Κατούνας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Μεδεώνος – σύμφωνα με την αρίθ.167/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), στις 29 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.-Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα.
2.-Ενημέρωση για την εκκαθάριση στη «Κοινοτική Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικής Πηγής Αγίου Βάρβαρου Τρύφου Αιτωλ/νίας» πρώην Δήμου Μεδεώνος». (Εισηγητής κ. Στούπας)
3.-Περί έγκρισης ανανέωσης τηλεϊατρικής κάλυψης για το Κέντρο Υγείας Κατούνας. (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
4.-Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης. (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
5.-Κατανομή ποσού από Κ.Α.Π. στις Σχολικές Επιτροπές για Λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2015 (Β΄ κατανομή).  (Εισηγητής κ. Σώζος Βασίλειος)
6.-Περί αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».(Εισηγήτρια κα Πανταζή Παναγιώτα)
7.-Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιία Αετού».  (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
8.-Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξηρομέρου και του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας για «Αποχέτευση – επεξεργασία λυμάτων Μύτικα». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
9.-Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου Δ.Δ. Παλιαμπέλωνόπου θα στεγάσει ωδείο, Φιλαρμονική και αίθουσες χορού και Θεάτρου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
10.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου Δ.Δ. Παλιαμπέλων όπου θα στεγάσει ωδείο, Φιλαρμονική και αίθουσες χορού και Θεάτρου».  (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
11.-Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση στατικής επάρκειας 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
12.-Περί χορήγησης άδειας για ανάρτηση πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσηςέμπροσθεν εισόδου αποθήκης στα Παλιάμπελα.  (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
13.-Περί αιτήσεως για μείωση μισθώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
14.-Περί ανανέωσης μισθώματος για κεραίες κινητής τηλεφωνίας.(Εισηγητής κ. Στούπας)
15.-Περί εξουσιοδότησης Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο Αθηναίων. (Εισηγητής κ. Πάντας)
16.-Περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.  (Εισηγητής κ. Στούπας)
17.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.  (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
18.-Κάλυψη εξόδων σίτισης δικαστικών αντιπροσώπων και εφορευτικών επιτροπών στις Εθνικές Βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015. (Εισηγητής κ. Προέδρου)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
*Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους. 

 

 

http://xiromeronews.blogspot.gr/