Με επιτυχία υλοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Βόνιτσας, η συζήτηση (forum)μεταξύ παραγωγών, επιχειρηματιών εστίασης, τουρισμού και εμπορίου του δήμου Ακτίου Βόνιτσας. 
      Η συζήτηση διεξήχθη στα πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση «Δράσεις Στήριξης – Κατάρτισης Ανέργων στο Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας». Βασικός στόχος της συνάντησης ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών και των επαγγελματιών της περιοχής, προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική οικονομία και η ταυτότητα της.
      Η συνάντηση άρχισε με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας αγοράς, η οποία διεξήχθη σε παραγωγούς, επιχειρήσεις εστίασης και επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων στην περιοχή του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας.
     Η έρευνα ήταν πρωτογενής, ποσοτική και έγινε με δομημένα ερωτηματολόγια. Στόχος της ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης τοπικών αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων στην τοπική κυρίως αγορά.
      Από την έρευνα προέκυψε η αναγκαιότητα για προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων. Βασική παράμετρος για την προβολή ωστόσο αποτελεί ητυποποίηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων και η επίτευξη σταθερής ποιότητας. 
        Από τη συζήτηση διαπιστώθηκε η ανάγκη συνεργασίας και δικτύωσης των επιχειρήσεων, με τις μονάδες παραγωγής της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, προτάθηκε η δημιουργία  μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, με στόχο την διαχείριση και την προώθηση των τοπικών προϊόντων. 
     Τη συζήτηση συντόνισε ο Πανταζής Πανταζόπουλος, Γεωπόνος Αγρ. Οικονομίας.
Υπεύθυνος Επικοινωνία: Πανταζής Πανταζόπουλος – Δημήτρης Καλογιάννης 
Τηλ: 6932570669 – 6955793725
E-mail: Kalogiannis_d@yahoo.com
Από το Γραφείο Τύπου της Α.Σ.
http://xiromeronews.blogspot.gr/