Με τον πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Βασίλη Τριανταφύλλου συναντήθηκε σήμερα ο δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος, στον οποίο παρέδωσε υπόμνημα αιτημάτων τα οποία αφορούν λειτουργικά ζητήματα αλλά και θέματα συνεργασίας του Δήμου με το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Ωστόσο, ο Νίκος Καραπάνος απευθυνόμενος προς τον κ. Τριανταφύλλου επεσήμανε πως για τον Δήμο η υπόθεση επανίδρυσης και επαναλειτουργίας αυτόνομου ΤΕΙ Μεσολογγίου, αποτελεί θεσμική διεκδίκηση. Η εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά» τόνισε, το μόνο που κατάφερε ήταν η υποβάθμιση ενός άλλοτε ισχυρού εκπαιδευτικού ιδρύματος, το οποίο σήμερα στεγάζει δραστηριότητα αντιστρόφως ανάλογη με την δυναμική την οποία διέθετε κατά το παρελθόν και μπορεί να αναπτύξει στο μέλλον.

Στην συνάντηση παρευρέθηκε επίσης ο αντιδήμαρχος Σπ. Καρβέλης, ο οποίος εργάσθηκε επί σειρά ετών στο πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου, γνωρίζοντας τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Στον υπόμνημα προς τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας αναλυτικά αναφέρεται:

«1) Άμεση έναρξη συνεργασίας ΤΕΙ – Δήμου με κοινή επιτροπή από 2+2 άτομα που θα καταλήξει σε ένα εύλογο διάστημα σε συμφωνία αλληλεγγύης, με στόχο τη δημιουργία υπεραξιών στην περιοχή.

2) Θέτουμε το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι εργαζόμενοι λόγω της καθημερινής μετακίνησής τους με αποτέλεσμα την οικονομική και σωματική τους εξουθένωση. Πιθανή λύση προτείνουμε την ελάττωση των ημερών μετακίνησης.

3) Να εξετάσετε το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου τμήματος με γνωστικό αντικείμενο τους υδρογονάνθρακες, λόγω του ειδικού ενδιαφέροντος που έχει στον τομέα της ενέργειας η περιοχή, μετά τις ερευνητικές γεωτρήσεις που έγιναν. Θα πρέπει να μπει σε συζήτηση και μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα

4)Επιστροφή του κτηρίου της Βαλβείου Βιβλιοθήκης στο Δήμο, λόγω μη αξιοποίησής του από το ΤΕΙ και επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη από πλευράς του Δήμου για τη Στέγαση του Πνευματικού μας Κέντρου .

5)Ανάπτυξη συνεργασίας με προγραμματικές ανά θεματική ενότητα συμβάσεις ερευνών που να συνάδουν με την επιστημονική ειδίκευση των σχολών σας.

Σας τονίζουμε τέλος την αδιαπραγμάτευτη και δογματική θέση του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για τυχόν πρόθεση μετακίνησης οιουδήποτε τμήματος ή σχολής εκτός Μεσολογγίου».

http://www.aixmi-news.gr/