Στις 4 Δεκεμβρίου είχαν άτυπη συνάντηση στο αεροδρόμιό μας αεραθλητές μοντέλων αεροσκαφών jet. Οι αθλητές ήταν από διάφορες πόλεις της χώρας, όπως Ιωάννινα, Άρτα, Μυτιλήνη, Λαμία, Βόλο, Σπάρτη, Αθήνα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά κ.τ.λ.

Οι λόγοι προτίμησης του αεροδρομίου μας είναι η ανυπαρξία μοντελοδρομίων (π.χ ένας άσφαλτος δρόμος 200 μ. φυλασσόμενος) στις περιοχές τους, αλλά και η φιλοξενία και οι ευκολίες εδάφους που απολαμβάνουν στην περιοχή μας.

Σημειώνεται ότι τα μοντέλα α/φη  jet πρόκειται για μοντέλα υψηλής τεχνολογίας και επιδόσεων (ταχύτητες – ύλη πτήσεως – ελιγμοί).

Οι μοντελιστές ζήτησαν από την Αερολέσχη Μεσολογγίου την έγκριση διάθεσης του αεροδρομίου και των ευκολιών εδάφους στις 4 -5 Φεβρουαρίου του 2017 προκειμένου να οργανώσουν μια πανελλήνια συνάντηση (Fly in) μοντέλων α/φων  jet στην οποία θα συμμετάσχουν και Κύπριοι αθλητές.

Αυτονόητο είναι ότι η Αερολέσχη υποστηρίζει και επιδιώκει την οργάνωση αεραθλητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή μας και θα παράσχει οποιαδήποτε απαιτούμενη βοήθεια για την ασφαλή και επιτυχή εκτέλεση της εκδήλωσης.

Για την Αερολέσχη Μεσολογγίου

Ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Δημήτριος Μαντζουράτος