Συνεδριάζει έκτακτα το Δημοτικό Συμβούλιο αύριο Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούν:

“1. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 266/2015 απόφασής μας και λήψη νέας σχετικά με παραχώρηση χώρου για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά 2015/2016 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Ασφαλτοστρώσεις οδών” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

3. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου “ Ύδρευση σε περιοχές Καλλονή, Βίγλα , Άγ. Δημήτριο Μεσολογγίου ” (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

4. Οριστική παραλαβή του έργου “Επισκευή εσωτερικού κτιρίου ΚΔΑΠ και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου” (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

* Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των χρονικών προθεσμιών σχετικά με τη παραχώρηση χώρου για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά 2015/2016.”

Ο Πρόεδρος
Αγαθάγγελος Κότσαλος

 

http://www.aixmi-news.gr/