Το πρώτο έργο αφορά την «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 11ου ΚΑΙ 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» .

Με το έργο θα εκτελεστούν εργασίες ανακατασκευής των υφιστάμενων χώρων υγιεινής του 11ου και 17ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.

Οι δύο σχολικές μονάδες (11ο και 17ο) συστεγάζονται αλλά έχουν ξεχωριστούς χώρους υγιεινής. Του 11ου δημοτικού οι χώροι υγιεινής είναι υπέργειοι ενώ του 17ου είναι υπόγειοι. Η ανακατασκευή των χώρων κρίνεται απαραίτητη λόγω παλαιότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και ύπαρξης μεγάλων προβλημάτων του συστήματος αποχέτευσής τους. Για το λόγο αυτό θα γίνει αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων ύδρευσης – αποχέτευσης, αντικατάσταση όλων των ειδών υγιεινής και στις δύο τουαλέτες, και θα τοποθετηθούν υποβρύχιες αντλίες για την απομάκρυνση των λυμάτων από τις υπόγειες τουαλέτες. Επίσης θα γίνει αντικατάσταση όλων των καλωδίων ηλεκτροφωτισμού και στις δύο τουαλέτες, των ηλεκτρικών πινάκων και των φωτιστικών. Τα κουφώματα, οι επιστρώσεις δαπέδων και οι επενδύσεις τοίχων θα αντικατασταθούν και αυτά με τη σειρά τους.

Επίσης θα κατασκευαστεί ένα μεταλλικό στέγαστρο που θα εξυπηρετεί τις υπέργειες τουαλέτες του 11ου δημοτικού σχολείου, λόγω προβλημάτων πρόσβασης των μαθητών όταν οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν.

Το δεύτερο έργο αφορά «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ».

Πρόκειται για τις μονώσεις-επισκευές κεραμοσκεπών σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγρινίου. Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες στα παρακάτω σχολεία:

2ο -6ο Γυμνάσιο: Στεγανοποίηση δώματος με απλό ασφαλτόπανο.

13ο Δημοτικό: Αντικατάσταση μόνωσης δώματος με απλό ασφαλτόπανο.

ΕΠΑΛ : Αντικατάσταση μόνωσης δώματος στεγάστρων με απλό ασφαλτόπανο.

Δημοτικό σχολείο Αγγελοκάστρου: Επισκευή κεραμοσκεπών.

Δημοτικό σχολείο Ματαράγκας: Στεγανοποίηση δώματος με απλό ασφαλτόπανο

Επίσης σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου, σε όλες τις σχολικές μονάδες.

Οι εργασίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν κοπή χόρτων χαμηλής βλάστησης, κλάδεμα υψηλών δένδρων, με ειδικό γερανοφόρο όχημα .

Επιπλέον ολοκληρώθηκαν εργασίες χρωματισμού στις σχολικές μονάδες 11ο , 17ο , 10ο ,και 1ο Δημοτικό Αγίου Κων/ου, 3ο , 2ο, 6ο και Εσπερινό Γυμνάσιο καθώς και στο 3ο Λύκειο ενώ θα συνεχιστούν και στα υπόλοιπα σχολεία μέχρι τέλους του έτους.

 

http://sinidisi.gr/