Γίνεται γνωστό ότι, σε συνέχεια των αριθμ 71599/Ζ1/27-4-2016 & 88663/Ζ1/31-5-2016 εγγράφων ΥΠΠΕΘ, προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση στην καταβολή του στεγαστικού επιδόματος, οι αιτήσεις των δικαιούχων και για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα κατατίθενται σύμφωνα με τη διαδικασία της αριθμ 2/19525/0026/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 393 Β’).
Ως εκ τούτου οι Σπουδαστές του ΤΕΙ, που δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα για το Ακ. Έτος 2015/16, θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία στη διεύθυνση e-students https://e-students.teiwest.gr από 09-06 -2016 ημέρα Πέμπτη χρησιμοποιώντας το λογαριασμό που διαθέτουν προκειμένου να καταχωρήσουν σε ειδική διαμορφωμένη σελίδα τα στοιχεία του δικαιούμενου του στεγαστικού επιδόματος, όπως IBΑΝ κ.λ.π σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται εκεί. Αφού καταχωρήσουν τα στοιχεία στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, να εκτυπώσουν την αίτηση τους και να προσέλθουν στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να τα καταθέσουν στο Τμήμα, από 13-06-2016 ημέρα Δευτέρα όπου θα λάβουν αριθμό καταχώρησης, ο οποίος θα αποτελεί και αποδεικτικό στοιχείο παράδοσης στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας ως εξής:
1. Πάτρα: Δευτέρα έως και Πέμπτη από 08.00 -13.30 στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας
2. Μεσολόγγι: Δευτέρα έως και Πέμπτη από 08.00 – 13.30 (εκτός 15 & 30/6/2016) στο γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας
3. Αντίρριο, στις 15-06-2016 ημέρα Δευτέρα & 30-06-2016 ημέρα Πέμπτη από 08.00 -13.30 στη Γραμματεία του τμήματος
4. Αίγιο, στις 22-06-2016 ημέρα Τετάρτη από 08.00 – 13.30 στη Γραμματεία του τμήματος
5. Πύργος, στις 23-06-2016 ημέρα Πέμπτη από 08.00 – 13.30 στη Γραμματεία του τμήματος &
6. Αμαλιάδα, στις 24-06-2016 ημέρα Παρασκευή από 08.00 -13.30 στη Γραμματεία του τμήματος.
Σε περίπτωση κατά την οποία σπουδαστής δεν προσέλθει να καταθέσει τα δικαιολογητικά του στις καθορισμένες ημερομηνίες, τότε υποχρεούται να τα καταθέσει στο τμήμα της Σπουδαστικής Μέριμνας στην Πάτρα. Τα δικαιολογητικά δεν αποστέλλονται ταχυδρομικώς.
Πηγή: dikaiologitika.gr, aixmi-news.gr